Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation

Ett mycket tyst rumsplacerat ventilationsaggregat med en ljudnivå på 30 dB(A).
Motströmsväxlare med verkningsgrad över 80%, webbbaserad styrteknik med bla närvarostyrning och CO²-styrning ger ett extremt driftekonomiskt och klimatsmart aggregat.
LUFTFLÖDE 30 dB(A): 240 l/s, max 300 l/s
Aggregatet finns i två varianter;
för eftervärmning med elvärme eller med vattenvärme.

Fråga efter produkt

Ladda ner

symbol Kuben Ventilation
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Produkter: Aggregat
KUBEN 1000 M2E
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation

 • Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
 • Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%. Stor växlare.
 • Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet. Kan placeras alldeles vid en arbetsplats.
 • Enkel och snabb montering.
 • Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
 • Integrerad behovsanpassad reglering (CO2) och kontroll och styrning över internet som tillval.
 • Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

Standardutrustning

Direktdrivna till- och frånluftfläktar av EC-typ. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Automatisk avfrostningsfunktion. Steglös hastighetsreglering med forcering. Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen. Automatisk bypass funktion. Inbyggd el- och reglercentral. Filter F7/M6. Kassettfilter med mycket god filterekonomi. Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion. Tillskotts eleftervärme eller vatteneftervärme. Programmerbar frånlufttempreglering, kaskadreglering mfl. Larm inbyggt. A- och B-larm.

Eftervärme

 • Elektriskt värmebatteri 4 kW.
 • Temperaturreglering med pulserstyrning.
 • Överhettningsskydd på elbatteriet.
 • Tillufttemperaturreglering. Flera alt reglerfall som tillval.
 • Vatteneftervärme (tillval):Effekt 7,8 kW, 55/40°C.
 • Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
 • Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.

Tillval

 • Spegelvänt utförande.
 • Vatteneftervärme, 7,8 kW, 55/40°C.
 • Närvarogivare, infraröd sensor.
 • Extern styrning genom web-gränssnitt.
 • CO2-givare för forcering av luftflödet.
 • Extern LCD-display med A och B-larm.
 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler,
 • böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.
 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

Funktion
Kuben 1000 M2E är avsett att nästan ljudlöst ventilera ett större rum, en skolsal, ett konferensrum eller liknande. Aggregatet som är mycket energieffektivt, med motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad, placeras lämpligast direkt mot ytterväggen. Två hål tas upp i ytterväggen för uteluft och avluft. Tilluften tillförs något undertempererad i nedre delen av aggregatet och luften "flyter ut" över golvet och når långt in i rummet. Frånluften sugs in på toppen av aggregatet men kan också kanalanslutas med två 160 mm kanaler. Detta för att kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande utrymmen. Även tilluften kan anslutas med två st 160 mm tilluftkanaler i överkant och man kan därmed också ventilera något närliggande mindre rum.

 Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation - 1

Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation tekniska data

Luftmängd:  
Normalfart 230 l/s (828 m3/h) 100 Pa
Forceringsflöde 275 l/s (990 m3/h) 100 Pa
Eftervärme:  
Elvärme alt 4kW
Vattenvärme 7,8 kW, 55/40°C
Eldata:  
Elvärme 4 kW, 400V, 3-fas 10 A
Vattenvärme 230 V, 1-fas, 10 A
Tilluftfläkt EC 450 W, 230 V, 2,75 A
Frånluftfläkt EC 450 W, 230 V, 2,75 A
Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare Återvinning >80%
Ljudnivå:  30 dB(A) 230 l/s (100 Pa)
35 dB(A) 275 l/s (100 Pa)
Kanalanslutning:  Spirokanal Ø 250 på avluftoch uteluftanslutningen.
Färg: Vit pulverlack.
Mått:  
standard aggregat Höjd 2646 mm inkl sockel
lägre aggregat Höjd 2350 mm inkl sockel
  Bredd 1250 mm
Djup 838 mm inkl dörr
Dörr, avtagbar vidintransport Djup 78 mm 
Aggregat utan dörr
Sockel
Djup 760 mm
Höjd 100 mm

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?