Kompaktaggregat 1000 M3 Kuben Ventilation

En uppdatering på det populära aggregatet Kuben 1000 M2.
Samma låga ljudnivå som sin föregångare (30 dB(A)) men med ett ökat luftflöde som nu ligger på 270 l/s (max 300 l/s).
Motströmsväxlare med verkningsgrad över 80%, webbaserad styrteknik med bla närvarostyrning och CO²-styrning ger ett extremt driftekonomiskt och klimatsmart aggregat.
Strömsnåla EC-fläktar och extern display som standard.
Ett aggregat fullproppat med den senaste tekniken.
Aggregatet finns i två varianter;
för eftervärmning med elvärme eller med vattenvärme.
LUFTFLÖDE 30 dB(A): 270 l/s, max 300 l/s

Fråga efter produkt

Ladda ner

symbol Kuben Ventilation
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Produkter: Aggregat
KUBEN 1000 M3
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation

 • Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
 • Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
 • Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet.
 • Mycket enkel och snabb montering.
 • Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
 • Integrerad behovsanpassad reglering med CO2 och närvarogivare.
 • Kontroll och styrning över internet (molnet). Tillval
 • Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.


Standardutrustning

Direktdrivna, energisnåla till- o frånluftfläktar av EC-typ. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Filter F7/M6. Påsfilter med mycket god filterekonomi. Tillskottseftervärme, el eller vatten. Inbyggd el- och reglercentral. Förberedd för ”molnet”. Automatisk avfrostningsfunktion. Individuell steglös hastighetsreglering med forcering. Tillufttemperaturreglering eller frånlufttemperaturreglering. Automatisk bypass funktion. Flera tidkanaler med automatisk sommartidsfunktion Inbyggd CO2 givare för steglös luftflödesreglering. Lös touch display för väggmontage. Färggrafik. Forceringsmöjlighet i displayen för vädring. Programmerbar larmlista.

Tillval

 • Flera olika regleralternativ, tex frånlufttemperaturreglering.
 • Extra värme 1 kW, vatteneftervärme, 7,8 kW, 55/40°C.
 • Kanalanslutning vid taket istället för lågimpuls. Typ MK.
 • Extern larmpanel . A- och B-larm
 • Närvarogivare för start eller forcering.
 • Frånluftgaller för inbyggnad ovanför aggregatet.
 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.
 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

Tillskottsvärme

 • Förvärmebatteri 1 kW och eftervärmebatteri 3 kW.
 • Temperaturreglering med pulserstyrning.
 • Överhettningsskydd på elbatterierna.
 • Tillufttemperaturreglering. Kan ändras till annan reglertyp.
 • Vatteneftervärme (tillval):Effekt 7,8 kW, 55/40°C.
 • Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
 • Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.


Funktion

Kuben 1000 M3 är avsett att nästan ljudlöst ventilera ett större rum, en skolsal, ett konferensrum eller liknande. Aggregatet som är mycket energieffektivt, med motströms- värmeväxlare med hög verkningsgrad och energisnåla EC-fläktar, placeras lämpligast direkt mot ytterväggen. Två hål tas upp i ytterväggen för uteluft och avluft. Tilluften tillförs något undertempererad i nedre delen av aggregatet och luften "flyter ut" över golvet och når långt in i rummet. Frånluften sugs in på toppen av aggregatet men kan också kanalanslutas med två 160 mm kanaler. Detta för att kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande utrymmen. Även tilluften kan anslutas med två st 160 mm tilluftkanaler i överkant och man kan därmed också ventilera något närliggande mindre rum.

Kompaktaggregat 1000 M3 Kuben Ventilation - 1

Kompaktaggregat 1000 M2E Kuben Ventilation tekniska data

Luftmängder:  
Normalfart (lågt ljud) 265 l/s(954 m3/h) 60 Pa
Forceringsflöde 350 l/s (1260 m3/h) 60 Pa
Tillskottsvärme:  
Förvärme 1 kW
Eftervärme 3 kW
Vattenvärme 7,8 kW, 55/40°C
Eldata:  
Elvärme 4 kW, 400V, 3-fas 10 A
Vattenvärme 230 V, 1-fas, 10 A
Tilluftfläkt (märkdata) EC 680 W, 230 V, 4,0 A
Frånluftfläkt (märkdata) EC 680 W, 230 V, 4,0 A
Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare Återvinning >80%
Ljudnivå: 30 dB(A) vid max 265 l/s (60 Pa)
35 dB(A) vid max 330 l/s (60 Pa)
Kanalanslutning: Spirokanal Ø 250 på avluftoch uteluftanslutningen.
1 st 160 tilluft på varje sida.
1 st 160 frånluft på varje sida.
Färg: Vit pulverlack.
Mått:  
Aggregat Höjd 2621 mm inkl sockel
Bredd 1300 mm
Djup 837 mm inkl dörr
Dörr, lätt avtagbar vid intransport Djup 78 mm
Aggregat utan dörr Djup 760 mm
Sockel Höjd100 mm

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?