Kompaktaggregat 1100 K Kuben Ventilation

Ett smidigt aggregat med unika egenskaper;
Kanalanslutning i överkant för till- och frånluft.
Flera varianter och stor tillvalslista.
Mycket luft på liten yta.
Enkel och snabb montering.
Nyckelfärdigt med inbyggd styr, anslut bara strömmen.
Kan utrustas med behovsanpassad reglering (CO²).
Kontroll och styrning lokalt eller över internet.
LUFTFLÖDE 280 l/s

Fråga efter produkt

Ladda ner

symbol Kuben Ventilation
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Produkter: Aggregat
KUBEN 1100 K
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 1100 K Kuben Ventilation

 • Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
 • Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
 • Mycket kompakt aggregat som tack vare den låga ljudnivån kan placeras direkt i rummet.
 • Enkel och snabb montering.
 • Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen
 • Kan utrustas med behovsanpassad reglering (CO2) med kontroll och styrning lokalt eller över internet.
 • Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

Standardutrustning

Direktdrivna EC-fläktar på till- och frånluften. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Tät utan överföring mellan till- och frånluft. Automatisk avfrostningsfunktion. Automatisk bypass funktion. Steglös hastighetsreglering med forcering. Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen. Inbyggd el- och reglercentral. Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion. Tillskotts eleftervärme eller vatteneftervärme.

Tillval:

 • Spegelvänt utförande.
 • Isolerad toppdel för vertikal kanalanslutning. (=1100 T)
 • Vatteneftervärme, 7,8 kW, 55/40°C. (utbyte).
 • Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
 • Fjärreglering, timer, temperatur och forcering.
 • Valfritt styrfabrikat.
 • Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm
 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.
 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.
 • Närvarogivare för start eller forcering.
 • CO2 -givare för start eller forcering.
 • Programmerbar frånlufttempreglering, kaskadreglering mfl.
 • Programmerbar utetemperaturkompensering.

Eftervärme:

 • Elektriskt värmebatteri 4 kW.
 • Temperaturreglering med pulserstyrning.
 • Överhettningsskydd på elbatteriet.
 • Tillufttemperaturreglering.

Alternativt:

 • Vatteneftervärme (utbyte):Effekt 7,8 kW, 55/40°C.
 • Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
 • Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.

Funktion

Kuben 1100 är avsett att nästan ljudlöst ventilera lokalerna. Aggregatet som är mycket energieffektivt, med motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad, kan med fördel placeras i ett av rummen som ska ventileras. Aggregatet är så tyst att det inte behöver placeras i ett separat ljudisolerat fläktrum.
Kuben 1100 innehåller som standard energisnåla EC-fläktar och filter för till- och frånluft, värmeväxlare i aluminium, eftervärme med el eller vatten och komplett reglerutrustning för temperatur och fläkthastighet. Aggregatet kan utrustas med en mängd utvalda tillbehör, tex inbyggd DX-kyla, närvarostyrning, CO2-styrning osv.

Kompaktaggregat 1100 K Kuben Ventilation - 1

Kompaktaggregat 1100 K Kuben Ventilation tekniska data

Luftmängd:  
Normalfart 250 l/s (900m3/h) 100 Pa
Forceringsflöde 280 l/s (1008 m3/h) 100 Pa
Eftervärme:  
Elvärme alt 4kW
Vattenvärme 7,8 kW, 55/40°C
Eldata:  
Elvärme 4 kW, 400V, 3-fas 16 A
Vattenvärme 230 V, 1-fas, 10 A
Tilluftfläkt 370 W, 230 V, EC
Frånluftfläkt 370 W, 230 V, EC
Värmeåtervinning: Motströmsvärmeväxlare. Återvinning >80%
Ljudnivå:  35 dB(A) 250 l/s (100 Pa)
38 dB(A) 280 l/s (100 Pa)
Kanalanslutning: Spiroansl Ø 250 uteluft, avluft
Ø 200 tilluft, frånluft
Färg: Vit pulverlack.
Mått:
Aggregat 
Höjd 1850 mm inkl sockel
Bredd 1100 mm
Djup 605 mm inkl dörr
Dörr, avtagbar vid intransport Djup 55 mm 
Aggregat utan dörr Djup 550 mm
Sockel Höjd100 mm

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?