Kompaktaggregat 2000 MDX Kuben Ventilation

Begär offert
Kuben 2000MDX, Artikelnummer: 197741
Kuben 2000 MDX har inbyggd värmepump och kylmaskin utan någon utomhusdel.
Aggregatet har supereffektiv återvinning och är avsett att hjälpa till med uppvärmningen av lokalerna.
Ett aggregat fullproppat med den senaste tekniken!
LUFTFLÖDE ca 400 l/s

Fråga efter produkt

Ladda ner

symbol
KUBEN 2000 MDX
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 2000 MDX Kuben Ventilation

 • Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad uteluft- och frånluftvärmepump och effektiv återvinning.
 • Automatisk komfortkyla sommartid.
 • Inbyggd värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel på ytterväggen. Alla komponenter internt monterade.
 • Mycket kompakt aggregat som monteras genom ytterväggen. Kan enkelt monteras i alla byggskeden.
 • Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
 • Kontroll och styrning lokalt eller över internet.
 • Låga interna tryckfall och god aerodynamik ger lågt ljudvärde och en ekonomisk drift.

Standardutrustning
Integrerad värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Automatisk avfrostningsfunktion. Dubbel 5-stegs hastighetsreglering med forcering. Frånlufttemperaturreglering med inställning på panelen. Automatisk bypass funktion. Inbyggd el- och reglercentral. Filter F7. Påsfilter med mycket god filterekonomi. Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion. T illskotts eleftervärme eller vatteneftervärme.

Tillval:

 • Spegelvänt utförande.
 • Tilluftfilter F8
 • Timer för extra drifttid.
 • Fjärreglering, timer, temperatur och forcering.
 • Närvarogivare för start eller forcering.
 • CO2 -givare för start eller forcering.
 • Rumsreglering
 • Valfritt styrfabrikat
 • Larmpanel, inbyggd eller för extern placering.Internt eller externt summalarm.
 • Frånluftgaller för inbyggnad ovanför aggregatet.
 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare
 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

Värme:

Aggregatet är utrustat med en integrerad värmepump på 11 kW som är avsedd att sköta grundvärmen i lokalerna. Som extra tillskott finns ett eftervärmningsbatteri på 6 kW, 9 kW eller ett vattenvärmebatteri på 7,8 kW (55/40°C). Överhettningsskydd på elbatteriet och frysskydd på vattenbatteriet. Temperaturreglering med programerbar värmeregulator (DUC).

Kyla:

Den inbyggda värmepumpen kan sommartid reverseras och leverera komfortkyla till lokalerna. Kyleffekt 10,0 kW. Systemet kan ställas in för helt automatisk driftväxling.

Kompaktaggregat 2000 MDX Kuben Ventilation - 1
1. Värmepump. Invertervärmepump med steglös drift.  Tar värme ur både uteluft och frånluft.
2. Värmepumpsmodulen är monterad på skenor och dras ut vid service o dyl.
3. Förångarbatteri som tar värmen ur uteluften och frånluften.
4. Kondensorbatteri tillför värmen till tilluften och ev luftvärmen.
5. Ytterväggsgaller. Gångjärnsupphängt och låsbart.
6. Värmeväxlarkassett. Motströmsvärmeväxlare. Verkningsgrad>80%.
7. Tilluftfilter. Påsfilterkassett.
8. Elbatteri 6 kW för tillskotts- eller reservvärme.
9. Tilluftsfläkt. Tystgående radialfläkt.
10. Frånluftfilter. Påsfilterkassett.
11. Frånluftfläkt. Tystgående radialfläkt.
12. Kanalanslutning Ø315 för tilluft och frånluft.


Kompaktaggregat 2000 MDX Kuben Ventilation - 2

Kompaktaggregat 2000 MDX Ventilation tekniska data

Luftmängd:  
Normalfart 400 l/s (1440 m3/h) 100 Pa
Forceringsflöde 500 l/s (1800 m3/h) 100 Pa
Värme:  
Värmepump 11,2 kW (max 14,0 kW)
Elvärme 6kW
Vattenvärme (alt) 7,8 kW, 55/40°C
Kyla:  
Inbyggd DX-kyla 10,0 kW
Eldata:  
Elvärme 6 kW, 400V, 3-fas 16 A
Vattenvärme 230 V, 10 A
Tilluftfläkt 590 W, 230 V
Frånluftfläkt 590 W, 230 V
Värmeväxlare: Motströms. Återvinning >80%

Ljudnivå:
i aggregatutrymme

35 dB(A) 400 l/s (1440 m3/h)
38 dB(A) 500 l/s (1800 m3/h)
Kanalanslutning: Spirokanal Ø 315 på tilluftoch frånluftanslutningen.
Färg: Vit pulverlack.
Mått:
Aggregat
Höjd 2624 mm inkl sockel
Bredd 1649 mm
Djup 1014 mm
+dörrar 50 mm
Sockel Höjd122 mm

 

FABRIKAT Fujitsu  
MODELL AOYD36LATT  
TYP Värme reverserad kyla, split Inverter
ELANSLUTNING 3 fas 400 V, 50 Hz  
VÄRMEKAPACITET (min - max) 11,2 (5,0 -14,0) kW
INMATAD EFFEKT 2,56 kW
STRÖMFÖRBRUKNING 3,9 A
MAX STRÖM 7,9 A
ENERGIEFFEKTIVITET 4,38 COP
KYLKAPACITET (min - max) 10,0 (4,7 - 11,4) kW
INMATAD EFFEKT 2,44 kW
STRÖMFÖRBRUKNING 3,7 A
MAX STRÖM 7,9 A
ENERGIEFFEKTIVITET 4,10 COP
MAX TRYCK 4,15 MPa
KYLMEDEL R 410A  
FYLLNADSMÄNGD KYLMEDEL 3,45 kg
MAX RELATIV FUKTIGHET 80 %
Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?