Kompaktaggregat 3000 MDX Kuben Ventilation

Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad
uteluft- och frånluftvärmepump och effektiv återvinning.
Automatisk komfortkyla sommartid.
Inbyggd värmepump och kylmaskin.
Ingen utomhusdel på ytterväggen.
Alla komponenter internt monterade.
Mycket kompakt aggregat som monteras genom ytterväggen.
Kan enkelt monteras i alla byggskeden.
Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
Kontroll och styrning lokalt eller över internet.
Låga interna tryckfall och god aerodynamik ger lågt
ljudvärde och en ekonomisk drift.

Fråga efter produkt
symbol Kuben Ventilation
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Produkter: Aggregat
KUBEN 3000 MDX
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 3000 MDX Kuben Ventilation

 • Ett unikt driftekonomiskt aggregat med integrerad uteluft- och frånluftvärmepump och effektiv återvinning
 • Automatisk komfortkyla sommartid.
 • Inbyggd värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel på ytterväggen. Alla komponenter internt monterade.
 • Mycket kompakt aggregat som monteras genom ytterväggen. Kan enkelt monteras i alla byggskeden.
 • Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen.
 • Kontroll och styrning lokalt eller över internet.
 • Låga interna tryckfall och god aerodynamik ger lågt ljudvärde och en ekonomisk drift.

Standardutrustning

Integrerad värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel. Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Automatisk avfrostningsfunktion. Steglös hastighetsreglering med forcering. Frånlufttemperaturreglering med inställning på panelen. Automatisk bypass funktion. Utanpåliggande fjärrstyrd reglercentral. Filter F7. Påsfilter med mycket god filterekonomi. Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion. Tillskotts eleftervärme eller vatteneftervärme.

Tillval:

 • Spegelvänt utförande.
 • Tilluftfilter F8
 • Timer för extra drifttid.
 • Fjärreglering, timer, temperatur och forcering.
 • Närvarogivare för start eller forcering.
 • CO2 -givare för start eller forcering.
 • Rumsreglering
 • Valfritt styrfabrikat
 • Larmpanel, inbyggd eller för extern placering.Internt eller externt summalarm.
 • Frånluftgaller för inbyggnad ovanför aggregatet.
 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.
 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare
 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

Värme:

Aggregatet är utrustat med en integrerad värmepump på 16 kW som är avsedd att sköta grundvärmen i lokalerna. Som extra tillskott finns ett eftervärmningsbatteri på 6 kW, 9 kW eller ett vattenvärmebatteri på 7,8 kW (55/40°C). Överhettningsskydd på elbatteriet och frysskydd på vattenbatteriet. Temperaturreglering med programerbar värmeregulator (DUC).

Kyla:

Den inbyggda värmepumpen kan sommartid reverseras och leverera komfortkyla till lokalerna. Kyleffekt 14,0 kW. Systemet kan ställas in för helt automatisk driftväxling.

Kompaktaggregat 3000 MDX Kuben Ventilation - 1

Kompaktaggregat 3000 MDX Kuben Ventilation - 2

Kompaktaggregat 3000 MDX Kuben Ventilation tekniska data

Luftmängd:  
Normalfart 740 l/s (2664 m3/h) 150 Pa
Forceringsflöde 830 l/s (2988 m3/h) 150 Pa
Värme:  
Värmepump nom16,0 kW (max 18,0 kW)
Förvärme El, 3 kW
Elvärme El, 6kW
Vattenvärme (alt) 7,8 kW, 55/40°C
Kyla:  
Inbyggd DX-kyla nom 14,0 kW (max 16,0 kW)
Eldata:  
Elvärme 3 kW + 6 kW, 400V, 3-fas 16 A
Vattenvärme 400 V, 16 A
Tilluftfläkt 1140 W, 400 V, 1,8 A, E C
Frånluftfläkt 1140 W, 400 V, 1,8 A, EC
Återvinning: Motströmsväxlare Återvinning >80%
Ljudnivå:
i aggregatutrymme
38 dB(A) 740 l/s (2664 m3/h)
45 dB(A) 830 l/s (2988 m3/h)
Kanalanslutning: Spirokanal Ø 315/250 på tilluftoch frånluftanslutn på fördelningslådan.
Färg: Vit pulverlack.
Mått:
Aggregat
Höjd 2624 mm inkl sockel
Bredd 1650 mm
Djup 1014 mm
+dörrar 50 mm
Sockel Höjd122 mm

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?