Kompaktaggregat 50RX Kuben Ventilation

Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion. Till- och frånluftfläktar av EC- typ. Steglös separat hastighetsreglering. Inbyggd el- och reglercentral. Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi. Frånluftfilter G4. Planfilter som håller aggregatet rent. Se nedan för mer information.

Fråga efter produkt

Ladda ner

symbol Kuben Ventilation
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Produkter: Aggregat
KUBEN 50RX
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat 35RX Kuben Ventilation

KUBEN 50 RX
är en litet ventilationsaggregat med värmeåtervinning för ventilation utan kanaldragning i mindre lokaler, små lägenheter, kontorsmoduler, samlingsrum, grupprum, konferenslokaler, arbetsbodar osv. Aggregatet placeras direkt i yttervägg. Tilluften tillförs rummet genom ett galler på aggregatets framsida och frånluften sugs från aggregatets översida, högersida, vänstersida eller alternativt genom en ansluten frånluftkanal på toppen eller i sidan. Aggregatet innehåller mycket energisnåla till- och frånluftfläktar, en högeffektiv motströmsvärmeväxlare och filter i F7-klass.

Tillval

 • Tidsstyrning.
 • Timer för extra drifttid.
 • Fjärreglering, timer och forcering.
 • Närvarogivare för start eller forcering.
 • CO2 -givare för start eller forcering.
 • Innerdel i valfri kulör. Utehuv i valfri kulör.
 • Kanalsystem för frånluftanslutningen. Uppge anslutningssida: Ovanpå, höger ellervänster.

Standardutrustning
Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft. Tillverkad av aluminium. Avfrostningsfunktion. Till- och frånluftfläktar av EC- typ. Steglös separat hastighetsreglering. Inbyggd el- och reglercentral. Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi. Frånluftfilter G4. Planfilter som håller aggregatet rent. Kondensförångare. Återför kondensatet från värmeväxlingen till tilluften.


Funktion
Kuben 50 RX är avsedd att ventilera ett rum eller en mindre lägenhet. Aggregatet som är mycket energieffektivt, med likströmsfläktar och en motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad, placeras direkt på ytterväggen med två runda genomföringar till ett kombidon på utsidan.

Kuben 50 RX placeras nära tak och tilluften blåses in i övre delen av aggregatet så att luften "hänger kvar" i taket och når långt in i rummet. Frånluften kan sugas in på toppen eller på sidan av aggregatet men kan också kanalanslutas med en 125 kanal. Detta för att med frånluft och överluft kunna ventilera ett WC, ett pentry eller liknande.

Kompaktaggregat 35RX Kuben Ventilation tekniska data

Luftmängd:  
Max 130 m3/h (36 l/s) Friblåsande
Drift tilluft 70 m3/h (19,5 l/s), 30 dB(A)
Drift frånluft 81 m3/h (22,5 l/s), 30 dB(A)
Eldata: 1-fas, 230 V, 10 A
Tilluftfläkt Märkdata 50W, 0,38A, EC
Frånluftfläkt Märkdata 50W, 0,38A, EC
Kondensförångare 160 W
Kanalanslutning:  Spirokanal Ø 125 på frånluft anslutningen.
Färg:  Insida: vit pulverlack.
Utsida: ljusgrå pulverlack
Mått innedel:   Höjd 440 mm
Bredd 600 mm
Djup 237 mm
Mått utedel:    Höjd 300 mm
Bredd 502 mm
Djup 171 mm 
Håltagning:   2x 160 mm. 7 mm distansr unt hålet för dreving. Placeringnära innertak.
Vänster/högerutförande  Aggregatet är liksidigt men elanslutningen kan anpass asefter beställning.

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?