Kompaktaggregat Envistar Compact IV Produkt

Innovativa aggregatlösningar som ger dig en prisvärd installation.

Fråga efter produkt
symbol IV Produkt
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Etableringsdatum: 1969
Produkter: Luftbehandlingsaggregat
Envistar Compact 04
Lägg till i offerten
Envistar Compact 06
Lägg till i offerten
Envistar Compact 10
Lägg till i offerten
Envistar Compact 16
Lägg till i offerten
Envistar Top 21
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat Envistar Compact IV Produkt

Med sina kompakta mått passar Envistar Compact utmärkt i trånga utrymmen. Aggregaten kan anslutas med alla kanaler på gavlarna eller med två av anslutningarna uppåt. Det finns även utföranden som är anpassade för att placeras utomhus. Envistar Compact ger en enkel och prisvärd installation.

 • Luftflöde 0,1 – 1,6 m3/s
 • 4 storlekar


Styrutrustning med egenutvecklad programvara

Hela serien har integrerad styrutrustning med programvara som är utvecklad av oss. Som hårdvara använder vi Siemens Climatix. I styrutrustningen finns det över 100 standardfunktioner att välja bland för att du ska kunna optimera efter ditt behov. Luftflöden och temperaturer kan optimeras på ett enkelt sätt. Aggregaten kan kopplas upp mot webb, IV Produkt Cloud eller överordnat system (BMS) via flertalet kommunikationsprotokoll.

Projektanpassade el- och styrscheman följer med vid leverans. Aggregatet är funktionstestat och färdigt att driftsättas.


Energy Watch ger dig koll på dina kilowattimmar!

Vi erbjuder ett tillval i form av den egenutvecklade funktionen Energy Watch som hjälper dig att få koll på dina kilowattimmar. Energy Watch är en unik funktion för att övervaka och optimera energianvändningen i luftbehandlingsaggregat. Du kan enkelt se mätvärden och information i handterminalen eller i överordnat system.


EnergyWatch mäter och visar:

Värmeåtervinning

 • Återvunnen energi och effekt
 • Verkningsgrad återvinnare

Fläktar

 • Tillförd energi och effekt
 • Specifik fläkteleffekt, SFP/SFPv
 • Densitetskorrigering av luftflöde med mätning i fyra punkter för högsta noggrannhet

Tillsatsvärme

 • Tillförd energi och effekt
 • Larm läckande värmeventil

Behagligt inomhusklimat med integrerad kyla

Hela serien går att få med integrerat kylaggregat. Det innebär att du får en totallösning för ventilation och komfortkyla. Kylaggregatets alla delar är inbyggda i luftbehandlingsaggregatet, vilket gör installationen enkel och utan kylmedelkylare på taket. De integrerade kylaggregaten kräver dessutom betydligt mindre energi än externa kylaggregat. Integrerade kylaggregat ger en komplett CE-märkt installation för ventilation och komfortkyla, som alltid är provkörd och funktionstestad innan leverans.


StarCooler


Kylaggregatet uppfyller ditt behov av låga installations- och driftskostnader. Det kräver inga installationer utomhus och är ekonomiskt och driftsäkert.

 • Luftflöde 0,19–1,52 m3/s
 • Kyleffekt 14,5–22 kW
 • Kapacitetsreglering
 • Kondensor i avluften för ökad driftsäkerhet
 • Ingen årlig myndighetskontroll för storlek 04, 06 & 10

Vi värnar om resurserna

I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften till att värma den kalla luften som kommer utifrån.

Till aggregaten finns olika modeller av högeffektiva värmeåtervinnare. Till detta aggregat finns nedanstående värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen, samtidigt som vi värnar om jordens resurser.

Roterande värmeväxlare

 • Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 87 %
 • Till varje aggregatstorlek finns tre varianter av welldelning på rotorer för optimerad värmeåtervinning och livscykelkostnad, LCC
 • Finns med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning

Optimerad prestation

Till serien finns ett stort urval av direktdrivna fläktar och motorer för att optimera fläktarnas verkningsgrad och minimera elanvändningen. Varje fläkthjul och motor balanseras och testkörs tillsammans för att säkerställa funktionen, vilket ger en lång livslängd.

De direktdrivna fläktarna är avsedda för varvtalsstyrning. Fläkthjulen har airfoilskovlar och roterande diffusor, vilket ger låg ljudnivå och hög verkningsgrad.
Fläktar med PM-motorer och EC-styrning

Fläkthjul

 • Roterande diffusor
 • Airfoil-skovlar
 • Fläkthjul i aluminium eller komposit

Motortyp

 • Permanentmagnetmotor, verkningsgradsklass motsvarande IE3/IE4

Varvtalsstyrning

 • EC-styrning via 0-10 V

Kompaktaggregat Envistar Compact IV Produkt mått

Kompaktaggregat Envistar Compact IV Produkt - 1

Storlek Bredd Höjd Längd
exkl (inkl)
kylaggr
Kanal-
anslutning
Vikt (a)
exkl (inkl)
kylaggr
04 748 1250 1435
(2475)
Ø 315 190
(340)
06 890 1312 1555
(2525)
500 × 300 230
(430)
10 1020 1413 1616
(2586)
700 × 400 285
(540)
16 1295 1688 1860
(2830)
1000 × 500 430
(750)

Kompaktaggregat Envistar Compact IV Produkt tekniska data

Storlek Luftflöden (m3/s) Märkeffekt
fläktmotor
(kW)
Extern
avsäkring
Min SFPv 1,5 SFPv 1,8 Max
04 0,10 0,32 0,41 0,44 0,50 230V 10A
06 0,15 0,47 0,58 0,65 0,72/0,78 3×400V 10A
10 0,20 0,64 0,82 0,97 1,27/1,35 3×400V 10A
16 0,30 1,31 1,60 1,55 1,85/2,40 3×400V 10A

 

Storlek Effvar Luftflöden (m3/s) Kyleffekt
(kW)
Krav på
läckagekontroll
Extern
avsäkring
3×400V
Min
(SFPv)
SFPv
1,5
SFPv
1,8
Max
04 1
2
0,20 (1,4)
0,25 (1,4)
0,27
0,27
0,35
0,35
0,35
0,35
4,7
5,8
Nej
Nej
10A
10A
06 1
2
0,33 (1,5)
0,43 (1,6)
0,38
0,43
0,50
0,50
0,61
0,61
6,6
8,2
Nej
Nej
10A
10A
10 1
2
0,55 (1,5)
0,70 (1,8)
0,55
0,70
0,71
0,71
0,92
0,92
12
14
Ja
Ja
10A
16A
16 1
2
3
0,74 (1,2)
0,90 (1,3)
1,08 (1,4)
1,15
1,15
1,15
1,38
1,38
1,38
1,63
1,63
1,63
16
18
22
Ja
Ja
Ja
16A
16A
20A

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?