• Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt
 • Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt
Prev Next
Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt

I cirka 70 procent av anläggningar med luftflödesområde upp till 2,0 m³/s passar det bäst med kanalanslutning i toppen. Envistar Top sparar upp till 75 procent av golvytan jämfört med en traditionell installation.

Fråga efter produkt
symbol IV Produkt
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Etableringsdatum: 1969
Produkter: Luftbehandlingsaggregat
Envistar Top 04
Lägg till i offerten
Envistar Top 06
Lägg till i offerten
Envistar Top 10
Lägg till i offerten
Envistar Top 12
Lägg till i offerten
Envistar Top 16
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt

Det blir därmed den mest ekonomiska och energieffektiva lösningen för det tillgängliga golvutrymmet. Envistar Top är anpassad för att kunna passera genom trånga passager.

Som tillval finns det integrerade kylaggregatet EcoCooler med steglös reglering av kyleffekten. Det innebär en totallösning för ventilation och komfortkyla som inte kräver några installationer utomhus.

 • Luftflöde med rotorande värmeväxlare 0,1 – 2,1 m³/s
 • Luftflöde med motströmsvärmeväxlare 0,13 – 1,15 m³/s
 • 6 storlekar

Styrutrustning med egenutvecklad programvara

Hela serien har integrerad styrutrustning med programvara som är utvecklad av oss. Som hårdvara använder vi Siemens Climatix. I styrutrustningen finns det över 100 standardfunktioner att välja bland för att du ska kunna optimera efter ditt behov. Luftflöden och temperaturer kan optimeras på ett enkelt sätt. Aggregaten kan kopplas upp mot webb, IV Produkt Cloud eller överordnat system (BMS) via flertalet kommunikationsprotokoll.

Projektanpassade el- och styrscheman följer med vid leverans. Aggregatet är funktionstestat och färdigt att driftsättas.

Energy Watch ger dig koll på dina kilowattimmar!

Vi erbjuder ett tillval i form av den egenutvecklade funktionen Energy Watch som hjälper dig att få koll på dina kilowattimmar. Energy Watch är en unik funktion för att övervaka och optimera energianvändningen i luftbehandlingsaggregat. Du kan enkelt se mätvärden och information i handterminalen eller i överordnat system.
EnergyWatch mäter och visar:

Värmeåtervinning

 • Återvunnen energi och effekt
 • Verkningsgrad återvinnare

Fläktar

 • Tillförd energi och effekt
 • Specifik fläkteleffekt, SFP/SFPv
 • Densitetskorrigering av luftflöde med mätning i fyra punkter för högsta noggrannhet

Tillsatsvärme

 • Tillförd energi och effekt
 • Larm läckande värmeventil

Behagligt inomhusklimat med integrerad kyla

Serien går att få med integrerat kylaggregat. Det innebär att du får en totallösning för ventilation och komfortkyla. Kylaggregatets alla delar är inbyggda i luftbehandlingsaggregatet, vilket gör installationen enkel och utan kylmedelkylare på taket. De integrerade kylaggregaten kräver dessutom betydligt mindre energi än externa kylaggregat. Integrerade kylaggregat ger en komplett CE-märkt installation för ventilation och komfortkyla, som alltid är provkörd och funktionstestad innan leverans.


EcoCooler

EcoCooler är det optimala integrerade kylaggregatet för Envistar Top. I vissa byggnader varierar luftflödet mycket, samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. EcoCooler möter kraven genom steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare.

 • Luftflöde 0,12–2,1 m3/s
 • Kyleffekt 1,6–38 kW
 • Högt COP, 4–7
 • Kylåtervinning med normal eller hygroskopisk rotor
 • Kompressorer med hög driftsäkerhet och låg ljudnivå
 • Steglös reglering av temperaturen/konstant tilluftstemperatur
 • Inget myndighetskrav på årlig kontroll för Envistar Top i storlek 04, 06, 10 och 12

Vi värnar om resurserna

I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften till att värma den kalla luften som kommer utifrån.

Till aggregaten finns olika modeller av högeffektiva värmeåtervinnare. Till detta aggregat finns nedanstående värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen, samtidigt som vi värnar om jordens resurser.

Motströmsväxlare

 • Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 85 %
 • Patenterad avfrostningsteknologi – ODS
 • Ingen risk för luktöverföring
 • Specialanpassade för flerbostadshus

Roterande värmeväxlare

 • Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 87 %
 • Till varje aggregatstorlek finns tre varianter av welldelning på rotorer för optimerad värmeåtervinning och livscykelkostnad, LCC
 • Finns med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning

Optimerad prestation

Till serien finns ett stort urval av direktdrivna fläktar och motorer för att optimera fläktarnas verkningsgrad och minimera elanvändningen. Varje fläkthjul och motor balanseras och testkörs tillsammans för att säkerställa funktionen, vilket ger en lång livslängd.

De direktdrivna fläktarna är avsedda för varvtalsstyrning. Fläkthjulen har airfoilskovlar och roterande diffusor, vilket ger låg ljudnivå och hög verkningsgrad.
Fläktar med PM-motorer och EC-styrning

Fläkthjul

 •     Roterande diffusor
 •     Airfoil-skovlar
 •     Fläkthjul i aluminium eller komposit

Motortyp

 • Permanentmagnetmotor, verkningsgradsklass motsvarande IE3/IE4

Varvtalsstyrning

 • EC-styrning via 0-10 V

Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt mått

Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt - 1

Storlek Bredd Höjd
exkl (inkl)
kylaggr
Längd
exkl (inkl)
kylaggr
Kanal-
anslutning
Vikt (c)
exkl (inkl)
kylaggr
04 748 1365
(1910)
1570
(1570)
Ø 250 (a)
(500 × 200)
250
(340)
06 890 1365
(1910)
1720
(1720)
500 × 250 300
(400)
10 1020 1435
(1980)
1990
(1990)
700 × 300 380
(500)
12 1200 1530
(1915)
2000 (b)
(2370)
900 × 300 520
(645)
16 1295 1741
(1741)
2325 (b)
(2670)
900 × 350 615
(690)
21 1616 1885
(1885)
2325 (b)
(2670)
1200 × 350 795
(945)

Kompaktaggregat Envistar Top IV Produkt tekniska data

Stor-
lek
Luftflöden (m3/s) (a) Märkeffekt
fläktmotor
(kW)
Extern (b)
avsäkring
Min SFPv 1,5 SFPv 1,8 Max
04 0,10 0,28 0,36 0,41 0,50 230V 10A
06 0,15 0,50 0,61 0,65 0,72/0,78 3×400V 10A
10 0,20 0,70 0,87 0,99 1,27/1,35 3×400V 10A
12 0,25 0,98 1,16 1,17 1,35/1,40 3×400V 10A
16 0,30 1,31 1,55 1,64 1,85/2,40 3×400V 10A
21 0,40 1,64 1,89 2,10 2,73/2,90 3×400V 16A
Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?