Luftbehandlingsaggregat EKO-ATFLEX EKOVENT AB

Behovsanpassad och flexibel, ändringar möjliga fram till 4 veckor före
leverans, medelstora till stora luftmängder, Luftmängd 280 l/s – 33.000 l/s Individuella lösningar, ”Skräddarsytt”, stora anläggningar, Leveranstid: projektberoende

EKOVENT
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Certifikat: Eurovent, RLT, RLT-Hygiene, TUV SUD
Affärsområde: Sverige, Danmark
Anställda: 60
Produkter: Ventilationsprodukter, VAV-/CAV-spjäll, Övertrycksventilation, Fläktar, Luftbehandlingsaggregat, Luf
Fråga efter produkt

Ladda ner

Produktbeskrivning

Ramverk och kapsling

• Ramkonstruktionen består av 38 mm varmförzinkade (sendzimir) fyrkantsprofiler, godstjocklek 1,5 mm.
• Profilerna hålls samman med hörn av plast för storlekarna 08x08 - 16x16 och av gjuten aluminium för storlekar 20x16 - 49x32.
• Hörn och ramprofiler kan tas isär eftersom inga detaljer är svetsade.

Yttre kapsling
• Täckpaneler och inspektionsdörrar består ut- och invändigt av 1,0 mm varmförzinkad (sendzimir)  stålplåt. Mellanliggande 45 mm värme- och ljudisolering består av brandhärdig mineralull enligt DIN 4102, klass A1, specifik vikt 55 kg/m3.
• Demonterbar ramkonstruktion, varmförzinkad.
• Aggregatpaneler varmförzinkade och pulverlackerade (RAL 7032, motsvarande NCS S3005-G80Y).
• Hörn i plast aggregatstorlekar upp till 16 x 16.
• Hörn i gjuten aluminium från aggregatstorlek 20 x 16.
• Aggregatpaneler med mellanliggande tätning är skruvade från utsidan och därmed demonterbara.

Alternativ:
• Ramkonstruktion varmförzinkad och pulverlackerad i aggregatets färg.
• Ramkonstruktion i rostfritt stål.

Inre kapsling
• Helt släta panelytor utan snittytor eller svetsskarvar.
• Aggregatpaneler varmförzinkade och pulverlackerade.

Alternativ:
• Hygienutförande med tätade fogar mellan varje enskild funktionsdel. Läs mer under Modulaggregat EKO-AT Flex Hygien.

Sammanfogning av funktionsdelar
Funktionsdelar
• Montagevänlig sammanfogning av funktionsdelar med massiva monteringsbeslag på invändig ram.
• Vinkelbeslag i hörn från aggregatstorlek 16 x 12.

Inspektionsdorr
• Samma konstruktion som aggregatpaneler.
• Gångjärn med klämlåsning
• Greppvänliga handtag, som alternativ låsbara.
• Funktionsdelar med övertryck är försedda med dörrspärr.

Tillbehör:
• Inspektionsfönster.

Komponenter
• Alla fuktutsatta komponenter är tillverkade av korrosionsbeständigt material - exklusivt rostfritt stål - och är försedda med kondenstråg som säkerställer kontinuerlig och fullständig dränering.
• Alla filter-, fläkt- und fuktardelar över 1,3 m aggregathöjd är försedda med belysning och inspektionsfönster. Löpande kontroll kan därmed ske utan att behöva öppna inspektionsdörrar.


Filter

Filter, allmänt
• Snabblås upp till aggregathöjd 1836 mm.
• Komplett filterinsats för varaktig tätning placerade i specialskenor med snabblås.
• Filterinsatser utdragbara från sidan.

Tillbehör:
• Pulverlackerade ramdelar.
 
Påsfilter

Filterinsats i Euro-ramar.
Distanshållare av nylon mellan filterpåsar.

Filterklass/Filterinsats
• Grovfilter G3-G4. Filterinsats av syntetiskt fibermaterial.
• Finfilter F5-F9. Filterinsats av mineralfiber.
 
HEPA-filter
Tätning runt om av syntetiskt gummi, distanshållning med textiltråd.
Filterklass/Filterinsats
• Filerklass R - (H11) och S - (H13). Filtermedium av högklassigt, våtstarkt glasfiberpapper.

Rekommendation: Använd filter F9 före HEPA-filtret.
 
Finfiberfilter
• Cellfilter med modullängd 360 mm.
• Består av veckat filtermaterial.

Filterklass
• F5-F9
 
Planfilter/Panelfilter
• Tjocklek 94 mm för förkortade filterdelar (modullängd 250 mm).
• I Euro-ramar som kan dras ut åt sidan upp till aggregatstorlek 16 x 16.

Filterklass
• G4, F5 och F7
 
Kolfilter
• Läckagefri infästning av cylindrar mot särskild fästplåt.

Filtertyp/Patroner
• Filtertyp A20 och A26. Patroner består av en yttre och inre perforerad plåtcylinder med mellanliggande aktivt kol.

Rekommendation: Använd filter F7 före kolfiltret.

Alternativ:
• Kassetter med aktivt kol som har snabblås.
 
Fettfilter
Filterinsats monterade i särskild behållare.
Filterklass/Utförande
• G3 - Metallfilter av förzinkad metalltråd, kan återanvändas efter tvättning.

Tillbehör:
• Differenstryckmätning. Huvfilter för olja- och färgspill.Luftvärmare/Luftkylare

• Kan dras ut åt sidan.
• Skarvfria kopparrör med mekaniskt påpressade aluminiumlameller.
• Inbyggd i hölje av varmförzinkad stålplåt.
• Samlingsrör av stål eller koppar, dränering och luftning på byggplats.

Tillbehör:
• Utdragbar givarram, frysskyddstermostat, flänsanslutning, elektrisk luftvärmare på förfrågan.

Alternativ:
• Värmerör/lameller av varmförzinkad/rostfritt.
 
Luftkylare
• Kan dras ut åt sidan.
• Skarvfria kopparrör med mekaniskt påpressade aluminiumlameller.
• Inbyggd i hölje av varmförzinkad stålplåt.
• Samlingsrör av koppar.
• Diffusionstät Armaflex-isolering av rörgenomföringar, dränering och luftning på byggplats.

Alternativ:
• Kylrör/lameller av stål/varmförzinkad stålplåt, på förfrågan.
• Kylrör/lameller av koppar/koppar, på förfrågan
• Kylrör/lameller av koppar/aluminium, epoxybehandlade, på förfrågan.
• Ramverk i rostfritt.

Tillbehör:
• Flänsanslutning, vattenlås.

Droppavskiljare, kondensvatten-tråg
• Droppavskiljare av temperaturbeständig polypropylen-plast, utdragbar, ramverk i rostfritt 1.4301.
• Kondensvattentråg i rostfritt 1.4301.
• Avloppsrör i Ø 40 mm PVC-plast - utdragen via bottenbalk.


Ljuddämpare

 Stående bafflar med ljudabsorberande mineralfiberplattor.
• Ytskikt av glasfiber, fiberfast upp till lufthastighet 20 m/s.
• Bafflar monterade på styrskenor.
• Aerodynamisk utformning av baffelramar för att undvika tryckförluster.

Alternativ
• Bafflar uttagbara åt sidan.


Fläktar

Dubbelsugande
• Fläkt och 3-fas motor monterade på gemensamt fundament.
• Motorfäste utfört för enkel justering av remspänning.
• Remdrift, kilremsskivor med bussning.
• Flexibel och lufttät stos mellan fläktutlopp och aggregathölje.
• Jordkabel mellan fläktfundament och aggregathölje.
• Fläktfundament avvibrerat genom fjäderdämpare.
• Transportsäkring.
• Prestanda dokumenterad enligt TÜV-godkända metoder med max. avvikelse 5%.

Varianter:
• Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
• Fläkthjul med bakåtböjda skovlar och förstärkt fläkthus och lager.
Alternativ:
• Planremsdrift.
• Diagonalt krysstag för motorfäste och remspänning.
• Fläktenhet utdragbar åt sidan.
Tillbehör:
• Jalusigaller, tryckuttag, tryckmätningsutrustning, frekvensomriktare, arbetsbrytare inklusive kablage.
 
Axiradiell fläkt
• Radiellt fläkthjul med bakåtböjda skovlar, pulverlackerade.
• Direktdrift med fläkthjul monterat direkt på motoraxel.
• 3-fas motor typ B - motorskydd med PTC-resistor.
• Fläktfundament avvibrerat genom fjäderdämpare.
• Transportsäkring.
• Prestanda dokumenterad enligt TÜV-godkända metoder med max. avvikelse 5%.

Alternativ:
• Fläktenhet utdragbar åt sidan.

Tillbehör:
• Jalusigaller, tryckuttag, tryckmätningsutrustning, frekvensomriktare, arbetsbrytare inklusive kablage.

 
Frekvens-omriktare
• Monterad på aggregat.

Alternativ:
• Motor med integrerad frekvensomriktare.


Värmeväxlare

Korsströms plattvärme-växlare
• Värmeväxlare av korrosionsbeständig aluminium.
• Kondensvattentråg i rostfritt 1.4301.
• Avloppsrör i Ø 40 mm PVC-plast - utdragen via bottenbalk.
• By pass-spjäll för sommardrift och påfrysningsskydd.
• Droppavskiljare av temperaturbeständig polypropylen-plast, utdragbar.

Alternativ:
• Ramverk i rostfritt 1.4301
• Epoxybehandlad värmeväxlare

Tillbehör:
• Vattenlås
 
Roterande
• Kan väljas med eller utan fuktåtervinning.
• Specialhölje i aluminium, resistent mot saltvatten.
• Rotormaterial av växelvis slät och veckad aluminiumfolie.
• Avtagbart hölje.
• Justerbar filttätning mellan rotor och växlarhölje.
• Delbart hölje från storlek 24 x 24.

Alternativ:
• Rotor med fuktåtervinning.
• Rotor med epoxybehandling.
• Rotor integrerad i aggregathölje.
• Styrning av rotormotor.
• Varvtalsreglering inbyggd och intern eldragning klart.
 
Batterivärme-växlare
• Består av ett "värmebatteri" i tilluften och ett "kylbatteri" i frånluften, förbundna med rörsystem. Utförande enligt luftvärmare respektive luftkylare.

Tillbehör:
• Rörkopplingsenhet som förbinder batteri i tilluft och batteri i avluft, komplett med alla funktionsdelar. Inbyggt invändigt i aggregatet eller utvändigt.


Fuktare

Fuktare cv ev
• Kontaktfuktare med stängda komponenter.
• Försedd med inspektionsdörr.
• Evaporativ kontaktkropp av oorganiskt impregnerad glasfiberväv med ramverk i rostfritt. Utdragbar åt sidan eller i luftriktningen.
• Vattenbassäng i rostfritt med säkerhetsavlopp direkt i avloppsledningen (cv).
• Elektronisk styrning av vattennivå (cv).
• Magnetventil för tilloppsledning (cv).
• Magnetventil med möjlighet till manuell drift (cv).
• Pump i plast/rostfritt, isoleringsklass F (cv).
• Vattenspridare i rostfritt, korta vertikala fördelningsdysor av plats till de enskilda kontaktkropparna (cv).

Alternativ:
• Droppavskiljare med kassetter i plast och med rostfria ramar.
• I utförande för användning av osmosiskt vatten
• Stegstyrning via magnetventil. By pass mit stegreglering över magnetventil och integrerat reglerspjäll med kontinuerlig drift.
• Komplett intern eldragning.
• Skydd mot torrdrift av pump (cv).
• Kontaktkroppar av aluminium, rostfritt och impregnerat pappersfiber.
• Extern inloppsventil för vatten (cv).
(cv) cirkulerande vatten
(ev) engångsvatten
 
Evaporativ
 • Hölje med inspektionsdörrar, inspektionsfönster och belysning.
• Golv med genomgående kondensvattentråg och förkromat avloppsrör med gängor.
• Inbyggd fuktare bestående av luftvirvlare, fördelningsmunstycken och högtrycksanslutning samt aerosol-avskiljare.
• Pumpenhet med frekvensomriktare och separat högtrycksslang.
Vattenkvalitet: Avjoniserat med osmosis.

Tillbehör:
• Montage av högtryckspump i aggregat.
• Material för underhåll.
 
Högtrycks/hybridfuktare
• Hölje med inspektionsdörrar, inspektionsfönster och belysning.
• Golv med genomgående kondensvattentråg och förkromat avloppsrör med gängor.
• Inbyggd fuktare bestående dysgaller, dyshållare med spraymunstycken och sprayledningar. Keramiska reevaporativa kroppar fastsatta i ramar som kan demonteras åt sidan.
• Centralenhet monterad på fundament inklusive förbindelseledningar till fuktaren.
Vattenkvalitet: Avjoniserat < 10 μs/cm.

Tillbehör:
• Mät- och tryckhöjningsenhet 4 - 8 bar.
• Sterilisering via silverjonisering.
• Integrerat vattenberedningssystem.
• Centralenhet för externt montage på byggplats.

Ångfuktare
• Hölje med inspektionsdörrar, inspektionsfönster och belysning.
• Golv med genomgående kondensvattentråg och förkromat avloppsrör med gängor.

Tillbehör:
• Inbyggd och anslutningsklar ångfördelare. Kompakt ånggenerator med styrutrustning och slang för anslutning.
• Luftrenare, på förfrågan.


Väderskyddsutrustning

• Invändigt jalusispjäll med spakreglage.
• Golvtråg i rostfritt 1.4301. Avloppsrör i Ø 40 mm PVC-plast - utdragen via bottenbalk.
• Droppkant.
 
Intagshuv
• Behandlad intagshuv med integrerat skyddsgaller.
• Ytan täckt med speciell plastfilm.
• Droppkant upptill och nedtill.
• Varmförzinkad och pulverlackerad med öppning för kranlyft.

Alternativ:
• Behandlat väderskyddsgaller istället för intagshuv.


Tillbehör och specialdetaljer

• Genomgående, vridstyva, spjällblad i aluminium med s ärskilda tätningsläppar. Kugghjul av plast, hölje av varmförzinkad stålplåt. Upp till aggregatstorlek 20 x 16 med invändiga kugghjul och djup 125 mm. Från aggregatstorlek 20 x 20 med utanpåpliggande kugghjul, djup 190 mm.
• Ute- och avluftsgaller såväl som flexibla stosar i isolerat utförande.

Tillbehör:
• Spjällställdon, spakreglage eller stångreglage.
• Jalusispjäll kan väljas för invändigt eller utanpåliggande montage.
• Lackerad spjällenhet (hygienutförande).
• Spjällblad i rostfritt 1.4301.

Flexibel anslutningsstos:
• Av kraftig polyesterväv.
• Dubbelsidig, lufttät, kanalanslutningsfläns.

Ljuddämpande
ljuddämpande aggregatanslutning
Standard i hygienutförande
• Anslutningsprofil med mellanliggande gummitätning.
• Skruvas mot ramverket med skruv med gummitätning.
• Jordkabel.

säkerhetsbrytare
• Monterad på fläktdel.
• Som lastavskiljare, 2-polig, skyddsklass IP 65.
• Över 15 kW endast som huvudbrytare med PTC-resistor.

Alternativ:
• Kopplad till motor.
• Med UV-skyddade kablar för väderskyddat utförande.

Bottenbalk för kranlyft
Varmförzinkad och pulverlackerad med öppningar för kranlyft upp till storlek 32x32.

Tillbehör:
• Lyftrör.
• Montageram med stötupptagande element, justerbara i höjdled.

Alternativ:
• Lyftöglor (endast vid hörn av aluminium).

Integrerad kyla
• Integrerad kylkrets med reglering för optimal kylning och avfuktning.
• Rörförbindelser och elkopplingar utförda på fabrik för högsta driftsäkerhet.
• Köldmedium R 407C, icke miljöpåverkande.
Ytterligare information på förfrågan.

 

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?