• Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt
 • Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt
Prev Next
Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Fråga efter produkt
symbol IV Produkt
Profiler: Tillverkare
Huvudkontor: SE
Affärsområde: EU
Etableringsdatum: 1969
Produkter: Luftbehandlingsaggregat
Flexomix 060
Lägg till i offerten
Flexomix 100
Lägg till i offerten
Flexomix 150
Lägg till i offerten
Flexomix 190
Lägg till i offerten
Flexomix 240
Lägg till i offerten
Flexomix 300
Lägg till i offerten
Flexomix 360
Lägg till i offerten
Flexomix 480
Lägg till i offerten
Flexomix 600
Lägg till i offerten
Flexomix 740
Lägg till i offerten
Flexomix 750
Lägg till i offerten
Flexomix 850
Lägg till i offerten
Flexomix 950
Lägg till i offerten
Flexomix 980
Lägg till i offerten
Flexomix 1150
Lägg till i offerten
Flexomix 1250
Lägg till i offerten
Flexomix 1540
Lägg till i offerten
Flexomix 1550
Lägg till i offerten
Flexomix 1950
Lägg till i offerten
Flexomix 2050
Lägg till i offerten
Flexomix 2240
Lägg till i offerten
Flexomix 2550
Lägg till i offerten
Flexomix 3150
Lägg till i offerten
Produktbeskrivning

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt

Flexomix finns med ett stort urval av fläktar, motorer och värmeåtervinnare, vilket skapar mycket goda förutsättningar för energioptimerad luftbehandling.

Genom sina 30 olika funktionsdelar skapar Flexomix möjligheter till ett skräddarsytt, energieffektivt luftbehandlingsaggregat. Det flexibla modulsystemet finns i olika mått för att kunna anpassas efter fläktrummets förutsättningar samt underlätta intransport.

Som tillval finns det integrerade kylaggregatet EcoCooler med steglös reglering av kyleffekten. Det innebär en totallösning för ventilation och komfortkyla som inte kräver några installationer utomhus. Flexomix finns även i utomhusutförande.

Aggregaten är anpassade för komfortventilation av lokaler och passar till de flesta typer av fastigheter till exempel skolor, kontor, hotell, köpcentrum, industrier och sjukhus.

 • Luftflöde 0,1-33 m3/s
 • 23 storlekar

Behagligt inomhusklimat med integrerad kyla

Serien går att få med integrerat kylaggregat. Det innebär att du får en totallösning för ventilation och komfortkyla. Kylaggregatets alla delar är inbyggda i luftbehandlingsaggregatet, vilket gör installationen enkel och utan kylmedelkylare på taket. De integrerade kylaggregaten kräver dessutom betydligt mindre energi än externa kylaggregat. Integrerade kylaggregat ger en komplett CE-märkt installation för ventilation och komfortkyla, som alltid är provkörd och funktionstestad innan leverans.
EcoCooler

EcoCooler är det optimala integrerade kylaggregatet för Flexomix. I vissa byggnader varierar luftflödet mycket, samtidigt som kraven på noggrann reglering av tilluftstemperaturen är höga. EcoCooler möter kraven genom steglös reglering av kyleffekten via frekvensomformare.

 • Luftflöde 0,25–10 m3/s
 • Kyleffekt 3–235 kW
 • Högt COP, 4–7
 • Optimal för stora variabla luftflöden VAV
 • Finns med kylåtervinning
 • Inga installationer utomhus
 • Korta bygglängder för enkel intransport och mindre installationsutrymmen
 • Komplett CE-märkt kylinstallation

Vi värnar om resurserna

I luft som ska ventileras ut finns det ofta mycket värme. Vi vill inte att denna värme ska gå till spillo utan återvinna så mycket som möjligt av den. Det gör vi genom olika typer av värmeväxlare. Vi återvinner alltså värmen som finns i frånluften till att värma den kalla luften som kommer utifrån.

Till aggregaten finns olika modeller av högeffektiva värmeåtervinnare. Till detta aggregat finns nedanstående värmeåtervinnare. Detta för att kunna erbjuda den mest optimala lösningen, samtidigt som vi värnar om jordens resurser.

Roterande värmeväxlare

 • Högeffektiv värmeåtervinnare med torr temperaturverkningsgrad upp till 87 %
 • Till varje aggregatstorlek finns tre varianter av welldelning på rotorer för optimerad värmeåtervinning och livscykelkostnad, LCC
 • Finns med hygroskopisk yta för ökad kylåtervinning

Plattvärmeväxlare

 • Komplett enhet som arbetar med värmeöverföring enligt principen luft-luft
 • Finns i olika utföranden för optimal verkningsgrad
 • Ingen risk för luktöverföring

Batteriåtervinning

 • För att optimera återvinning med vätskekopplade batterier finns de i ett flertal olika utföranden
 • Återvinningsbatterier är lämpliga att använda när till- och frånluftssystemen är åtskilda eller då man inte kan tolerera något läckage mellan till- och frånluft.
 • Ingen risk för luktöverföring

Optimerad prestation

Till serien finns ett stort urval av direktdrivna fläktar och motorer för att optimera fläktarnas verkningsgrad och minimera elanvändningen. Varje fläkthjul och motor balanseras och testkörs tillsammans för att säkerställa funktionen, vilket ger en lång livslängd.

De direktdrivna fläktarna är avsedda för varvtalsstyrning. Fläkthjulen har airfoilskovlar och roterande diffusor, vilket ger låg ljudnivå och hög verkningsgrad.

Remdrivna fläktar med bakåt- eller framåtböjda skovlar finns till Flexomix-serien.

Fläktar med PM-motorer och EC-styrning
Fläkthjul

 • Roterande diffusor
 • Airfoil-skovlar
 • Fläkthjul i aluminium eller komposit

Motortyp

 • Permanentmagnetmotor, verkningsgradsklass motsvarande IE3/IE4

Varvtalsstyrning

 • EC-styrning via 0-10 V

Fläktar med PM-motorer och integrerad frekvensomformare

Fläkthjul

 • Roterande diffusor
 • Airfoil-skovlar
 • Epoxylackerat fläkthjul i stål

Motortyp

 • Permanentmagnetmotor, verkningsgradsklass motsvarande IE4

Varvtalsstyrning

 • Integrerad frekvensomformarstyrning via 0-10 V

Dubbla fläktar

 • Utvalda aggregatstorlekar kan levereras med dubbla fläktar för optimal prestanda

Fläktar med AC/PM-motorer

Fläkthjul

 • Roterande diffusor
 • Airfoil-skovlar
 • Epoxylackerat fläkthjul i stål

Motortyp

 • Asynkronmotor, verkningsgradsklass IE2/High Efficiency eller IE3
 • Permanentmagnetmotor, verkningsgradsklass motsvarande IE4, tillval

Varvtalsstyrning

 • Varvtalsstyrning via extern frekvensomformare, tillval

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt mått

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt - 1

Storlek Bredd (a) Höjd
1-plan
Höjd
2-plan
Kanalansl. stor ram
(maximal ram)
060 890 480 960 500 × 300
(790 × 380)
100 1020 545 1090 700 × 300
(920 × 445)
150 1120 735 1470 800 × 500
(1020 × 635)
190 1400 735 1470 1000 × 500
(1300 × 635)
240 1400 843 1686 1000 × 600
(1300 × 740)
300 1616 843 1686 1200 × 600
(1520 × 740)
360 1616 1030 2060 1200 × 800
(1520 × 930)
480 1990 1030 2060 1400 × 800
(1890 × 930)
600 2200 1135 2270 1600 × 800
(2100 × 1035)
740 2480 1240 2480 2000 × 900
(2380 × 1140)
750 2020 1370 2740 1600 × 1000
(1920 × 1270)
850 2560 1370 2740 2200 × 1000
(2460 × 1270)
950 2020 1660 3320 1600 × 1200
(1920 × 1560)
980 2860 1445 2890 2400 × 1100
(2760 × 1345)
1150 2040 2040 4080 1600 × 1600
(1920 × 1920)
1250 2580 1680 3360 2200 × 1200
(2460 × 1560)
1540 3180 1680 3360 2600 × 1200
(3060 × 1560)
1550 2580 2040 4080 2200 × 1600
(2460 × 1924)
1950 2580 2580 5160 2200 × 2200
(2460 × 2460)
2050 3180 2040 4080 2600 × 1500
(3060 × 1920)
2240 3790 2040 4080 3200 × 1600
(3670 × 1920)
2550 3180 2580 5160 2600 × 2100
(3060 × 2460)
3150 3790 2580 5160 3200 × 2100
(3670 × 2460)

Modulbyggda luftbehandlingsaggregat Flexomix IV Produkt tekniska data

Storlek Luftflöden (m3/s) Märkeffekt
fläktmotor (kW)
Min Max
060 0,06 0,75 0,4–0,7
100 0,07 1,10 0,7–1,5
150 0,11 1,90 1,0–3,0
190 0,14 2,40 1,0–4,0
240 0,23 2,80 1,5–5,5
300 0,23 3,50 1,5–5,5
360 0,23 4,80 2,2–5,5
480 0,28 6,20 3,0–11
600 0,35 6,90 4,0–11
740 0,45 8,30 5,5–15
750 0,45 8,40 5,5–15
850 0,47 10,9 5,5–15
950 0,57 10,4 5,5–18
980 0,56 12,6 5,5–22
1150 0,72 12,9 5,5–30
1250 0,92 14,4 5,5–30
1540 0,92 16,9 5,5–2×18
1550 0,92 16,9 5,5–37
1950 0,92 16,9 5,5–37
2050 0,92 21,6 5,5–2×22
2240 1,08 25,9 2×5,5–2×30
2550 1,16 27,5 2×5,5–2×22
3150 1,42 33,8 2×5,5–2×30

 

Fråga efter produkt
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?