30 mars 2018 | Aeroventic
4.5
ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

Pixabay

Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett och Gunnar Brock valdes till nya styrelseledamöter Val av styrelseledamöter och ordförande som var tillgängliga för omval David Constable, Frederico Fleury Curado och Jennifer Xin-Zhe Li valdes in i ersättningskommittén Den nionde utdelningsökningen i följd godkändes Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes KPMG vald som revisorer för räkenskapsåret 2018

Aktieägarna valde Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett och Gunnar Brock att gå med i styrelsen och att omvälja Peter Voser till ledamot och styrelseordförande. Jacob Wallenberg, Matti Alahuhta, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, David Meline och Satish Pai valdes om för en ny period, medan Ying Yeh och Louis R. Hughes valde att inte bli tillgängliga för omval. Aktieägarna valde också de föreslagna ledamöterna i ersättningskommittén.

Aktieägarna gav sitt bifall till den nionde utdelningsökningen i följd till 0,78 CHF per aktie, upp från 0,76 CHF föregående år. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 6 april 2018. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2017.

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2018–2019 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2019. Dessutom godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2017 i en rådgivande omröstning.

Aktieägarna godkände även bytet av revisorer och valde KPMG AG, Zurich, som revisorer för räkenskapsåret 2018.

Totalt 869 aktieägare deltog i årsstämman, vilket representerar 81,2 av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen.  

Vad är aeroventic?
  • Vad är aeroventic?

    Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

  • Företagsprofil

    Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

    Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

  • Virtuell produkt showroom

    Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

  • News & kanalinformation

    I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?