26 okt. 2017 | Aeroventic
ABB: Tillväxten fortsätter

Tredje kvartalet i korthet

 • Den totala orderingången steg 5%1; basorder steg 6%; ökning i alla regioner
 • Orderingången för tjänster och programvara steg 11%; ABB AbilityTM drev på tillväxttakten
 • Intäkterna upp med 3%
 • Operativ EBITA-marginal2 upp till 12,9%
 • Nettovinst 571 miljoner dollar; operativt resultat per aktie +7%3
 • Kassaflöde från rörelsen 954 miljoner dollar
 • Rörelsekapital, netto i procent av intäkterna låg stabilt, påverkades av förvärvet av B&R samt avyttringen av verksamheten med högspänningskablar
 • Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli; integreringen följer tidplanen
 • Ledarskapspositionen inom elektrifiering stärks i och med förvärvet av GE Industrial Solutions

”Vi fortsätter att öka tillväxttakten i alla regioner: den totala orderingången ökade 5 procent och intäkterna steg 3 procent under tredje kvartalet samtidigt som vi fortsatte med omvandlingen av affärsmodellen inom Power Grids”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Kombinationen av en starkare marknadsorientering och fokus på segment med hög tillväxt som laddinfrastruktur för elfordon, robotteknik samt livsmedelsindustrin betalar sig.”

”Divisionerna Electrification Products och Robotics and Motion har förbättrat sina marginaler efter hand medan Industrial Automation och Power Grids levererade stabila driftresultat under kvartalet”, säger han. ”Integreringen av B&R fortskrider väl och i och med det nyligen meddelade förvärvet av GE Industrial Solutions stärks vår position som nummer 2 globalt inom elektrifiering och vi har en tydlig plan för hur vi ska genomföra vår ambition att skapa värde.”

”Framöver kommer vi att bibehålla vårt primära fokus på lönsam organisk tillväxt. Vi kommer att fortsätta att fullgöra våra uppgifter och vidta lämpliga åtgärder för att framgångsrikt slutföra övergångsåret 2017”, tillägger han. ”Vi riskminimerar vår portfölj ytterligare och fortsätter att förskjuta tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt och ökad konkurrenskraft.”

Utsikter på kort sikt

Det finns fortsatt osäkerheter men makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande marknaden visar på en blygsam tillväxt och påverkas av geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. 2017 är fortsatt att betrakta som ett övergångsår för ABB.


Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 oktober 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?