Kiseln är avsedd för WACKERs produktion av kisel som används inom flera olika tillämpningsområden och polykisel av hög renhetsgrad som används som en viktig råvara för elektroniska halvledarkretsar och solceller. Anläggningen beräknas stå klar under första halvåret 2019. AFs arbete kommer att fortsätta fram till oktober 2018.

Kontraktet är värt cirka 150 miljoner NOK.

”Vi ser fram emot att använda våra specialkunskaper inom byggnation för att bygga en av världens största kiselugnar i nära samarbete med kunden”, säger Morten Grongstad på AF Gruppen.