9 okt. 2017 | Aeroventic
Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut

Den 17 augusti 2017 offentliggjordes slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser) för stora förbränningsanläggningar. Med tanke på den nationella tillämpningen av slutsatserna har det nu getts ut anvisningar till stöd för såväl energibolag som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.

Syftet med BAT-slutsatserna är att främja miljövården och förenhetliga miljötillståndsförfarandena inom EU.

I BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar presenteras bl.a. de bästa tillgängliga tekniker som ska användas vid förbränningsanläggningar och de utsläppsnivåer som ska nås med hjälp av dem. I och med att slutsatserna offentliggjordes börjar en revidering av miljötillstånden för förbränningsanläggningar. Anläggningarnas verksamhet ska motsvara slutsatserna inom loppet av fyra år från det att slutsatserna offentliggjordes.

Den anvisning som utarbetats till stöd för tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar består dels av miljöförvaltningens tillämpningsanvisningar, dels av en bakgrundsrapport som belyser de tekniska frågorna i slutsatserna. Anvisningarna kompletterar varandra och är avsedda att läsas parallellt med slutsatserna.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?