26 sep. 2017 | Aeroventic
Äpplen ska jämföras med äpplen - frico

Vilken luftridå låter minst? Hur stor entré räcker luftridån till? Rättvisa jämförelser kräver att alla tillverkare mäter på samma sätt. För äpplen ska jämföras med äpplen, helt enkelt.

Luftridåbranschen har nu gjort det enklare för kunden att göra bra val för just sina behov.

Frico är initiativtagare till en grupp inom Eurovent med fokus på luftridåer ”European Air Curtains”. Syftet är att ta fram nya riktlinjer. En viktig del är att definiera gemensamma metoder att mäta som gör det möjligt för kunden att jämföra produkter med varandra. Gruppen har deltagare från tolv olika bolag.

Ljud
Tidigare har det varit vanligt att presentera ljudtrycksnivån när det handlar om ljudnivåer, det värde som beror på avståndet till produkten och rummets egenskaper. En del tillverkare, som Frico, har tydligt redovisat de förutsättningar som ljudet varit angett för, medan andra tillverkare har mätt på ett orealistiskt sätt och kunnat uppvisa lägre ljudnivåer än vad som egentligen varit fallet.
Från juli 2017 ska alla tillverkare också presentera ljudeffektnivåerna (enligt ISO 27327-2) på sina produkter. Ljudeffekten är det objektiva värdet och är oberoende av förutsättningar på rummet. Detta gör att kunder lättare kan jämföra olika produkter med varandra, vilket Frico har önskat och stödjer. Värdet hamnar högre än ljudtrycket, bl.a. beroende på att det baseras på en logaritmisk skala som skiljer sig åt från den som används för ljudtryck.

Från 1 juli 2017 presenteras följaktligen både ljudeffekt och ljudtryck för alla luftridåer i Fricos dokumentation.

Luftflöde
För att mäta luftflöde eller luftvolym finns en mängd olika metoder. Tyvärr är det vanligt i branschen att inte redovisa förutsättningarna för luftflödesdata. Det medför att nominella eller friblåsande värden (mycket högre) redovisas och jämförs med verkliga värden på flödet som kommer ut ur aggregatet, vilket ger en missvisande jämförelse. Det finns i Euroventgruppen nu en överenskommelse att mäta luftflödesdata enligt ISO 27327-1 Labratory methods of testing for aerodynamic performance rating, vilket Frico har gjort sedan länge. Detta säkerställer att alla tillverkare inom kort kommer redovisa värden som kan jämföras.

Lufthastighet
Det finns en rad olika sätt att mäta lufthastighet. Mätning av luftbarriärens hastighet och uniformitet finns också med i ISO-standarden 27327-1. Frico mäter redan nu alla luftridåer enligt denna standard, resultaten finns i lufthastighetsprofilen för respektive produkt.

Äpplen ska jämföras med äpplen - frico - 1

Förtroende
Vi på Frico har ett av Europas mest moderna och avancerade luft- och ljudlaboratorium till vår hjälp och vi mäter enligt ISO-standard. Våra produkter håller vad vi lovar. Tack vare arbetet med Eurovent är det nu också lättare att jämföra våra produkter med andras.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?