2 nov. 2017 | Aeroventic
4.0
AUTOMATION – OCH BÄTTRE UTNYTTJANDE AV DIGITAL INFORMATION

Fastighetsautomation är ett teknikområde som växer snabbt. Mer automatik ökar möjligheterna att samla in och utnyttja driftsdata från fastigheter.

Utvecklingen inom fastighetsautomation öppnar för en mer avancerad och förutsägbar drift av morgondagens byggnader, till en lägre kostnad. Den nya avancerade automatiken innebär oanade möjligheter för fastighetsägare och fastighetsskötare av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Digital information processas och samkörs för att garantera en optimal drift.

Tillgång på information

Jonas Almér är chef för GK:s svenska avdelning för byggnadsautomation och berättar att automation är ett högprioriterat teknikområde:

– I första hand fokuserar vi på att få ner energiförbrukningen, vilket innebär att vi jobbar för att effektivisera energikällorna. Dessutom krävs optimerade lösningar inom värme, ventilation och kyla. I nya byggnader med en hög grad av automation har vi tillgång till stora mängder driftsinformation och då blir den största utmaningen att förbättra metoderna för insamling, utnyttjande och samkörning av olika data för att uppnå en maximal drift, av såväl ekonomiska som miljömässiga hänsyn.

Kunderna ställer krav

– Våra kunder ställer allt högre krav på driften av sina fastigheter, berättar Almér. De vill självklart ha en optimal drift, dels för att få ner driftskostnaderna och förhindra haverier, men även för att det ökar fastighetens värde. Konsulter och utrustningsleverantörer gör ett bra jobb med att informera om möjligheterna. Det gör även vi på GK, men vi utgår i första hand från fastighetsägarens eller förvaltarens önskemål. Det säger sig självt att automationen har kommit betydligt längre i nya byggnader, men i samband med renoveringar installeras modern teknik även i det äldre fastighetsbeståndet. Vi bidrar med vår expertis på alla områden och anser att det här är en viktig insats, både för samhället och för miljön.

Mer information

Tekniken i moderna byggnader genererar enorma mängder information och mer kommer det att bli. I takt med att sensorerna blir mer specialiserade och billigare kommer data om alla tänkbara förhållanden i fastigheten att kunna samlas in och processas. Tillsammans med det norska företaget Piscada AS utvecklar GK applikationer för detta ändamål.

– Syftet med samarbetet är att ta fram bättre lösningar för hur man kan kombinera data om el, rör, inneklimat och kylteknik och skapa en mer optimal totallösning. Det handlar om att samla in och processa data i en generisk plattform som kan hantera driftsdata från de anläggningar vi installerar och sköter. Vårt mål är att utnyttja de ständigt ökande datamängderna på ett sätt som ger ett mervärde för kunden, säger Almér.

En spännande utveckling

Ett viktigt mål med att samla in data med hjälp av automatiserade funktioner är att göra så mycket som möjligt av tekniken i fastigheten självgående, både när det gäller den dagliga driften, underhållet och felsökningen.

– Att kunna utnyttja erfarenheter från andra fastigheter som har liknande automatik är också viktigt, berättar Almér. Tillsammans med Piscada AS utvecklar vi ett koncept som vi kallar GK Cloud där vi kan korskoppla digital information från olika installationer. När detta är på plats kommer våra kunder att kunna dra fördel av erfarenheter från driften av andra liknande anläggningar.

Större förutsägbarhet

Med ett större underlag och bättre metoder för databearbetning ökar möjligheten att förutsäga kostnaderna för drift och underhåll.

– Jag vill återigen understryka att det viktigaste för våra kunder är att få ner energikostnaderna, säger Almér. Att byggnaden är effektivt konstruerad är en förutsättning, men det är också viktigt att alla installationer, det vill säga pumpar, ventilationsaggregat och annat, fungerar effektivt – att anläggningen är igång när den ska vara det, och inte när skolan har lov till exempel. Längre fram kommer vi att lansera ett så kallat ”machine learning-koncept”, vilket innebär att utrustningen utifrån vissa fastställda algoritmer blir närmast självgående. Systemet kan också varna operatören om energiförbrukningen avviker mycket från de beräknade nivåerna.

Naturlig utveckling

Jonas Almér tycker inte att det är förvånande att digitaliseringen av dagens fastigheter blivit allt mer avancerad:

– Det här är ingenting jämfört med den digitalisering vi översvämmas av i vardagen, till exempel mobiltelefonerna, som har utvecklats till avancerade datorer och utför operationer som tidigare krävde datorer med vattenkylning. Men vi får inte glömma att en stor del av fastighetsbeståndet är av äldre datum – hus med värmesystem, ventilationssystem och kylsystem som absolut inte pratar med varandra. I värsta fall kan det resultera i att värmesystemet går för fullt, medan kylsystemet försöker dämpa värmen. Målet är att integrera dessa system med varandra, att lära delsystemen att jobba mot samma mål. Men, vi måste nog inse att kanske en fjärdedel av fastighetsbeståndet är för gammalt för att kunna utnyttja de moderna lösningarna för en ekonomiskt och miljömässigt tillfredsställande drift av fastighetens inomhusklimat.

(Text: Harald Sola Berentsen)

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?