5 juni 2018 | Aeroventic
5.0
Bevent-rasch: Förbättrad FIDs

bevent-rasch.se

Vårt självverkande backspjäll FIDs för samlingslåda är nu förbättrad och har lägre tryckfall och ljudalstring än tidigare utförande.

FIDs

Självverkande backspjäll för brandgas, utan injusteringsfunktion

 • Storlek Ø 80 till 160 mm
 • För montering i samlingslåda

Produktbeskrivning

 • Storlek Ø 80 till 160 mm •
 • För montering i samlingslåda

FIDs -Fläkt I Drift-backspjäll

FIDs är ett självverkande backspjäll utan injusteringsmöjlighet, avsett att förhindra brandgasspridning via tilluftssystemet i ventilationsanläggningen.

Användning

Backspjället skall användas i kombination med fläkt i drift lösning, rökavluftning via frånluft eller liknande och kräver för att upprätthålla sin funktion att tilluftsfläkt är i drift under brandfallet. De brandtekniska funktionerna fungerar för alla de dimensionerande brandscenarion som kan förväntas uppstå med traditionellt använda brandutvecklingshastigheter. Projektering och brandteknisk analys ska göras av brandsakkunnig.

Inspektion/underhåll

Inspektion/underhåll ska ske vart tredje år, vid OVK, rengöring av kanaler samt vid ombyggnation.

Typgodkännande

SC0031-10

Projektering

Projekteringen ska utföras i enlighet med tillhörande projekteringsanvisning. Där finns en checklista med punkter beträffande tilluftsystemet, frånluftsystemet och ventilationssystemet i allmänhet, som skall uppfyllas. Ventilationssystemet bör dessutom brandtekniskt analyseras i sin helhet för att förhindra brandgasspridning. Detta bör utföras av brandsakkunnig.

Montering

FIDs är avsedd för montering i samlingslåda för anläggningens tilluftssystem. FIDs kan monteras horisontellt eller vertikalt i eller utanför brandcellen. Samlingslådan isoleras enligt metod för gällande brandklass. Samlingslåda beställs separat för anpassning. FIDs monteras enkelt med tillhörande beslag eller låses direkt med skruv i kanalen. Se monteringsanvisning.

Funktion

FIDs har ett tvådelat membran som är utformat för ett väldigt lågt tryckfall och som stänger mycket snabbt vid övertryck i det betjänade rummet.

Täthetsklass

Enl. AMA VVS & Kyl 16, Klass C.

Dimensioner

FIDs finns från Ø 80 till 160 mm.

Läs mer om nyheterna här.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?