9 nov. 2018 | Aeroventic
4.0
De nya kompressorerna 8,5 TR och 11 TR med variabel hastighet och IDV

danfoss.se

Danfoss har utökat sin populära VZH-serie med de nya kompressorerna 8,5 och 11 TR (*) med variabel hastighet och IDV (**). Detta innebär att man kan erbjuda tillverkare av kommersiella kylaggregat marknadens mest kompletta urval scrollkompressorer lämpade för HVAC-system.

De nya växelriktarspiralerna är framför allt ett perfekt alternativ för exakt styrning i datacentraler och för takaggregat eftersom de möjliggör precis och effektiv kylning. 

De är också ett utmärkt val för takaggregat eftersom de bidrar till att kunna uppfylla nya och utmanande standarder för säsongsbaserad och partiell belastning (IEER), bland annat det amerikanska energidepartementets bestämmelser om energisnålhet som träder i kraft 2023. När det gäller kylaggregat kommer Danfoss VZH-serie på liknande sätt att hjälpa OEM-tillverkare att utveckla konkurrenskraftiga system som klarar av att överträffa målen för ekodesigndirektivets lot 21 som träder i kraft 2021.

De nya kompressorerna 8,5 TR och 11 TR med variabel hastighet och IDV - 1

Luigi Zamana, Senior Marketing Director vid Danfoss Commercial Compressors, säger: – Den utökade VZH-serien ger också OEM-tillverkarna möjlighet att samarbeta med en enda välmeriterad leverantör av förhandsgodkända kompressor- och drivsystem med variabel hastighet, från 4 till 26 TR med scrollteknik och från 60 till 400 TR med oljefri Turbocor-teknik. 
Tack vare Danfoss finns det numera flera alternativ för energieffektiva lösningar, precis kylning och förstklassig komfort. Danfoss gör det möjligt för tillverkarna att utnyttja de olika kompressorteknikerna i vårt utbud för att ta fram realistiska designstrategier där man tar hänsyn till systemets totala livscykelkostnad. 

(*) Vid ARI-förhållanden, full hastighet (110 RPS)
(**): Mellanliggande utloppsventil (IDV) för förbättrad dellasteffektivitet


Variabelt varvtal med IDV:er: nyckeln till SEER, IPLV och IEER

De globala standarderna för energieffektivitet bygger i allt högre grad på säsongsbaserade effektivitetsåtgärder som till exempel säsongsköldfaktor (SEER), integrerad energieffektivitetskvot (IEER) och integrerat dellastvärde (IPLV). Dessa standarder är utformade för att på ett bättre sätt återspegla den faktiska genomsnittliga och årliga lastprofilen. 

Alla dessa regelverk innebär att tillverkare av kylaggregat står inför utmaningen att kunna förbättra dellasteffektiviteten så att de följer bestämmelser som US-DoE, kinesiska IPLV och APF samt EU:s ekodesignförordningar för att kunna fortsätta sälja sina produkter på världens största marknader. 

Kompressorer med variabelt varvtal och deras förmåga till kontinuerligt modulerad kapacitet ses allmänt som en nyckel till att kunna klara av denna utmaning.

Men Danfoss VZH-scrollkompressorer går ett steg längre. De har mellanliggande utloppsventiler (IDV:er) som förhindrar förluster på grund av för hög kompression, något som annars kan leda till försämrad effektivitet för vanlig scrollteknik vid dellastförhållanden. Resultatet blir avsevärda förbättringar i fråga om integrerad effektivitet. Denna effektivitet förbättras ytterligare av VZH-serien tack vare den senaste tekniken för permanentmagnetmotorer som bidrar till att reducera energiförbrukningen oavsett driftförhållande.

Skräddarsydd för takaggregat och reglering i IT-nära miljöer

Energieffektivitet är särskilt viktigt i kyltillämpningar för datacentraler. När kylbehovet är konstant, dygnet runt, året runt, får varenda reducering av energiförbrukningen en oproportionellt stor inverkan på elräkningen. Detta innebär att IDV:erna blir mycket viktiga för att skapa hållbarhet även för datacentraler. IDV:er kommer definitivt att erbjuda mycket högre systemeffektivitet vid samma kylkapacitet, i synnerhet vid de höga förångningstemperaturer (lågtrycksförhållanden) som är vanliga i datacentraler.

Men servrar kräver också precisa förhållanden för att fungera tillförlitligt, och tekniken med variabel hastighet erbjuder en oöverträffad förmåga att skapa ett snävt temperaturintervall på 0,3 °C, utan att kompromissa med energianvändningseffektiviteten (PUE-talet).

Detta faktum, kombinerat med VZH-kompressorernas utökade driftområde och förmåga att fungera inom många miljöer, gör dem till ett självklart val för reglersystem i IT-miljöer – men också för takaggregat där säsongsköldfaktorn är viktig.

Förhandsgodkända paket förkortar tiden till marknadsintroduktion

Danfoss har kapaciteten att leverera kompressorer och drivenheter i form av perfekt matchade paket som dessutom är förhandsgodkända och certifierade. 

Detta förkortar utvecklingsprocessen dramatiskt, vilket gör det möjligt för OEM-tillverkare som i nuläget kämpar för att uppfylla nya miljöstandarder att snabbare få ut nya och mer effektiva aggregat på marknaden.

Luigi Zamana fortsätter: – Vi har redan från början fått ett gott rykte för att kunna leverera förhandsgodkända kompressorer och drivsystempaket. Vi vet att våra OEM-kunder uppskattar vårt sätt att kombinera kunskaper och erfarenheter så att deras utvecklingsprocess blir snabbare, enklare och mer tillförlitlig. Vi är därför mycket glada över att kunna erbjuda ett perfekt sammansatt paket.

Efterlevnad av F-gasförordningen – med sikte mot ännu lägre GWP-tal

I nuläget är VZH-kompressorerna godkända för användning av R410A – ett av de mest populära köldmedierna för HVAC- och datacentralstillämpningar. 

R410A har en global uppvärmningspotential (GWP) under 2 500 och påverkas därför inte av utfasningen av F-gaser på kort sikt. Samtidigt har Danfoss stora ambitioner vad gäller att ta fram alternativ med lägre global uppvärmningspotential, och en del av detta är företagets 3 000 m² stora testanläggning för lättantändliga köldmedier. Därigenom har man dragit upp tydliga planer för en säker och hanterbar övergång redan innan utfasningen inleds på allvar. 

Luigi Zamana tillägger: – Vi på Danfoss hjälper HVAC-ingenjörer att gripa sig an de allra största miljöutmaningarna – den årstidsrelaterade köldfaktorn och F-gaserna – genom hållbar, kostnadseffektiv teknik och alternativa köldmedier.

– Vi var banbrytande inom oljefria kompressorer och tekniken med växelriktarstyrda kompressorer med variabelt varvtal. Det gör att vi har den erfarenhet, support och bevisade tillförlitlighet som krävs för att vi ska kunna hjälpa tillverkningsföretag att ge beställare och tekniker just den pålitliga och effektiva prestanda de förväntar sig.

 Mer om inverter scrollkompressorer (EN)
Mer om variabel hastighet (EN)
Produktkatalog (EN)

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?