24 nov. 2017 | Aeroventic
5.0
En ny förordning om ljudmiljön i byggnader förbättrar akustiken i öppna kontor och lärmiljöer

Pixabay

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.

En ny förordning om ljudmiljön i byggnader förbättrar akustiken i öppna kontor och lärmiljöer

Pressmeddelande 24.11.2017 kl. 12.17

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.

I den förordning som nu utfärdas anges nya gränsvärden och krav bl.a. när det gäller byggnaders ljudisolering, buller- och vibrationsskydd och ljudförhållanden. Det utfärdas dessutom bestämmelser om ljudförhållandena på gårds- och vistelseområden som används för rekreation och på balkonger som används för vistelse.

I och med att t.ex. öppna lärmiljöer och öppna kontor blir allt vanligare måste ljudmiljön beaktas bättre vid byggande. Avsikten är att göra utrymmena hälsosammare och trivsammare genom att ange bindande gränsvärden och krav som gäller ljudförhållandena.

Förordningen ska i första hand tillämpas på nya byggnader. Vid ombyggnad och vid ändring av byggnaders användningsändamål bestäms kraven på byggnadens ljudmiljö i regel alltid enligt de författningar som gällde när byggnaden uppfördes.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter de föreskrifter i del C1 i Finlands byggbestämmelsesamling som gäller ljudisolering och bullerskydd i byggnad samt de föreskrifter i del C1 och D2 som gäller de ljudnivåer som tillåts i fråga om installationstekniska anordningar.

Mer information

Ari Saarinen, miljöråd, tfn 050 413 76 64, fornamn.efternamn@ym.fi

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?