1 dec. 2017 | Aeroventic
4.5
Energiformsfaktorerna för byggnader har setts över

pixabay.com

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning där energiformsfaktorerna för byggnader setts över. Förordningen utgör en del av den författningshelhet som handlar om nära-nollenergibyggnader.

Den byggda miljön orsakar i dag omkring en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland. Energiformsfaktorerna styr utvecklingen mot energieffektivt byggande och hållbart nyttjande av naturresurserna. Ju större faktorn är, desto lägre förbrukning ska fastställas för byggnaden i samband med projekteringen.

Energiformsfaktorerna för byggnader fr.o.m. 1.1.2018  (inom parantes de faktorer som gäller fram till 31.12.2017)

·       el 1,20 (1,70)

·       fjärrvärme 0,50 (0,70)

·       fjärrkyla 0,28 (0,40)

·       fossila bränslen 1,00 (1,00)

·       förnybara bränslen som används i en byggnad 0,50 (0,50)

”Vi bör främja förnybara energikällor och energieffektivitet i uppvärmningen. Därför är faktorerna för förnybara bränslen och fjärrvärme de lägsta. Den utsläppsfria produktionen kommer också att öka inom elproduktionen. Därför har det varit motiverat att sänka faktorn för el”, framhåller bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förordningen utgör en del av den författningshelhet som gäller nära-nollenergibyggnader. I helheten ingår också den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft den 1 januari 2017 och två förordningar som miljöministeriet ska utfärda under 2017. Förordningen utgör också ett led i det nationella genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda.

De nya energiformsfaktorerna träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller nya byggnader i de fall tillståndsansökan för projektet lämnas in den 1 januari 2018 eller senare.

Mer information: 

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, tfn 0295 250 114, fornamn.efternamn@ym.fi

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?