12 juni 2017 | Aeroventic
5.0
GAME-CHANGER: OPTIVENT® ULTRA - VAV-spjäll med ultramätare

Efter 30 års arbete med VAV-spjäll och system så lanserar vi nu en revolutionerande teknik för att mäta och reglera luftflödet.

Efter 30 års arbete med VAV-spjäll och system så lanserar vi nu en revolutionerande teknik för att mäta och reglera luftflödet.

    Kräver inga raksträckor
    Lägre ljudalstring
    Mer energieffektiv
    Mindre underhåll

Ett energieffektivt VAV bygger på principen rätt mängd luft vid rätt tillfälle och för att lyckas så krävs precisa luftflödesmätningar. Detta har hittills inneburit svårigheter i projekteringsfasen eftersom att traditionella mätmetoder kräver att kanalsystemet har en viss raksträcka före och efter spjället för att få korrekta mätvärden. Ultramätaren i OPTIVENT® ULTRA ändrar hela förutsättningen för att projektera VAV-system. Den nya tekniken som sitter i ultramätaren är baserad på ultraljud istället för tryckfall och därmed så kunde vi undvika att placera komponenter i luftströmmen som skapar oljud och onödigt tryckfall.

OPTIVENT® ULTRA ger noggranna mätvärden utan behov av raksträcka innan spjället och kan monteras direkt efter böj eller T-stycke utan att det påverkar spjällets funktion. Den nya mättekniken med ultraljud innebär också en avsevärt bättre precision.

LUFTFLÖDESMÄTNING MED ULTRALJUD

GAME-CHANGER: OPTIVENT® ULTRA - VAV-spjäll med ultramätare - 1TEMPERATURMÄTNING
Principen med ultraljudsmätning kräver att vi kompenserar för lufttemperatur och då såg vi möjligheten till en synergieffekt. OPTIVENT® ULTRA mäter även lufttemperaturen mycket noggrannt och kan ersätta exempelvis kanalgivare.

LÅG LJUDNIVÅ
Inga fysiska givare i luftströmmen som skapar tryckfall och ljud. Traditionell teknik innebär ofta att det genereras onödigt mycket oljud från mätflänsen.

MINDRE UNDERHÅLL
Vanligtvis så sitter en tryckfallsmätare monterad i luftströmmen och utgör en naturlig samlingsplats för damm och smuts, vilket i sin tur leder till ökat behov av underhåll och minskad mätnoggrannhet. OPTIVENT® ULTRA har mindre komponenter monterade i luftströmmen och vi kan därigenom minska ansamlingen av damm.

ENERGIEFFEKTIV
Inget onödigt tryckfall och precisa mätvärden hjälper dig att undvika överventilering och överflödig energiförbrukning.

INOMHUSKLIMAT
Marknadens bredaste flödesområde och inget onödigt tryckfall betyder att OPTIVENT® ULTRA kan ventilera en fastighet oavsett storlek, utformning eller temporär belastning.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?