3 nov. 2017 | Aeroventic
4.3
Klimatmötet i Bonn inleds måndagen den 6 november

FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Bonn i Tyskland den 6–17 november. Under mötet förs det förhandlingar om detaljerna i Parisavtalet som ingicks 2015, dvs. om det regelverk som ska konkretisera hur rapporteringen om utsläpp och om utsläppsminskningen ska genomföras och hur dessa följs upp. Avsikten är att fatta beslut om regelverket 2018, och ett mål är att i Bonn få till stånd ett utkast för de fortsatta förhandlingarna.

Utöver rapportering och uppföljning behövs en process där det med fem års mellanrum bedöms hur tillräckliga de sammantagna klimatåtgärderna är och där åtgärderna skärps. De nuvarande klimatåtgärderna är ännu inte tillräckliga för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till under två grader.

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder Finlands delegation under klimatmötets andra vecka den 13–17 november. Minister Tiilikainen lyfter framför allt fram EU:s klimatledarskap nu när USA har meddelat om sitt utträde.

”De globala utsläppen måste minska under de kommande fem åren. Det lyckas endast med ett starkt globalt engagemang i klimatarbetet. Av förhandlingarna i Bonn förväntar jag mig praktiska bevis på ett fast engagemang, bl.a. konkreta steg mot utarbetande av texten till ett regelverk för Parisavtalet”, säger Tiilikainen.

”Det är glädjande att USA:s besked har fört de andra länderna närmare varandra och att andra aktörer, såsom städer och företag, har aktiverat sig ytterligare. Allas insatser krävs, men en hållbar stadsutveckling är i nyckelrollen: kampen mot klimatförändringen kommer vi att antingen vinna eller förlora i städerna. I Finland måste t.ex. utsläppen från fjärrvärme och trafik minskas snabbt”, tillägger han.

Fiji är ordförandeland under Bonnkonferensen. Förhandlingar förs nu för första gången under ledning av ett litet örike. Örikena i Stilla havet driver ofta en ambitiös linje vid förhandlingarna, för deras existens är hotad redan de närmaste årtiondena, om den globala uppvärmingen inte kan kontrolleras och höjningen av havsnivån stoppas. Under ledning av Fiji kommer man under mötet troligen att lyfta fram ett starkare stöd för 1,5-gradersmålet, anpassningsåtgärder och de skador och förluster som klimatförändringen orsakar.

”Det bör säkerställas den politiska viljan och andan från Paris upprätthålls, och att t.ex. den så kallade brandväggen mellan olika länder inte på nytt gör sig påmind i texterna. Målet är att detaljerna i avtalet ska slås fast före utgången av nästa år, så ingen tid får gå till spillo i Bonn – framför allt Fiji känner av detta”, säger Finlands chefsförhandlare i klimatfrågor, Outi Honkatukia från miljöministeriet. Honkatukia leder Finlands delegation under klimatmötets första vecka.

Också urbefolkningarnas roll utgör en av Fijis prioriteringar. I och med Parisavtalet inrättades ett forum för urbefolkningar, och forumets verksamhet ska nu för första gången diskuteras i Bonn. Syftet är att urbefolkningarnas traditionella kunskap ska beaktas och att urbefolkningarna ska bli mer delaktiga i de internationella klimatförhandlingarna. Sametinget i Finland har varit aktivt i klimatförhandlingarna, och Sametingets representant är medlem av Finlands delegation.

Parisavtalet trädde i kraft för ett år sedan och har hittills ratificerats av 169 parter. I Finland går det nationella verkställandet raskt framåt. En energi- och klimatstrategi godkändes i november 2016 och en sådan klimatpolitisk plan på medellång sikt som avses i klimatlagen färdigställdes i september i år. Den klimatpolitiska planen ska gälla till 2030. Finlands har också ställt som mål att bli koldioxidneutralt före 2045.

Parallellt med partskonferensen (COP23) för FN:s ramkonvention om klimatförändring ordnas också ett flertal sidoevenemang. Under den inledande dagen, den 6 november, ordnar Arktiska rådet – som Finland just nu är ordförande för – ett eget sidoevenemang. Temat är förändringen i Arktis och dess globala effekter. Också lokala aktörer har en synlig roll i Bonn. Huvudevenemanget är det klimattoppmöte för stads- och regiondirektörer som ordnas söndagen den 12 november och som samlar mer än 1 000 deltagare och 320 politiska ledare.

Följ Bonnkonferensen och Finlands delegations arbete på miljöministeriets blogg och på Twitter under hashtaggen #ilmastoCOP23.

Mer information:

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, fornamn.efternamn@ym.fi

Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, tfn 050 576 2604, fornamn.efternamn@ym.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Tiilikainen och förhandlarna under klimatmötet i Bonn)

 
 
Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?