4 okt. 2017 | Aeroventic
5.0

HYLLIEVÅNGSKOLAN, INTEGRALEN 6 I VALLASTADEN, AUDUMBLA 8

Nominerade till Årets Bygge 2018

HYLLIEVÅNGSKOLAN

Nominerade till Årets Bygge 2018 - 1

En kunskapslänk mellan stad och land.

Bananen. Så kallas den i folkmun – nya Hyllievångskolan i Malmö. Ett hållbart hus som inspirerar till lärande.

Den 1 september var det dags för invigning av Hyllie­vångskolan. Tillsammans med stadens politiker och lärare fick några av skolans första förskoleklasselever klippa bandet och förklara skolan invigd och släppa 150 färgglada, miljöcertifierade ballonger, upp i skyn.

Det är en speciell skola de har fått dessa barn. Hyllievångskolan ligger på gränsen mellan staden och landsbygden. Dess välvda form vänder tegelryggen mot stadens torg och omgärdar skolans gård och den intilliggande parken med en famn i trä.

Hyllievångskolan började planeras 2012 i samband med att Malmös nya stadsdel Hyllie började ta form. Projekteringen tog fart under 2014 och våren 2015 kunde byggentreprenören Otto Magnusson påbörja arbetet. Strax efter semestern sommaren 2015 gjöts plattan och knappt 2 år senare är hela projektet klart.

Skolbygget har drivits som en generalentreprenad.

– Historiskt har Stadsfastigheter använt den entreprenadformen för att kunna styra kvaliteten på byggena mer. Vi upplever att vi får högre kvalitet med den här entreprenadformen. Det underlättar också förvaltningen om vi till exempel har samma tekniska system och samma materialval i våra fastigheter, säger Peder Harty, projektledare Stadsfastigheter i Malmö.

Både Peder Harty och hans kollega Helen Nilsson, enhetschef för Projektenheten på Stadsfastigheter, betonar hur viktigt förarbetet är för att ett projekt ska bli lyckat.

– Det är väldigt viktigt att förfrågningsunderlaget är tydligt, att vi vet vad vi vill ha. Vi har stor erfarenhet eftersom vi bygger så mycket och vi styr genom våra projekteringsanvisningar, de är vår ”ledtråd”, säger Helen Nilsson, projektledare Stadsfastigheter i Malmö.

Utvecklingen av projekten sker förstås också i samråd med den tilltänkta brukaren. Det är brukarnas behov som man bygger för.

Varken Peder Harty eller Helen Nilsson tycker att man förlorar innovationskraft av att använda sig av generalentreprenader.

– Vi testar nytt i vissa projekt, men det är också väldigt viktigt att utvärdera och lyssna på de konsulter som är experter inom olika områden

Entreprenören Otto Magnusson trivs också med den här entreprenadformen. Rollfördelningen är väldigt tydlig.

– Vi upplever processen som väldigt positiv. Jag har aldrig haft så roligt när vi har drivit projekt, säger Tommy Hansen, arbetschef och projektledare byggbolaget Otto Magnusson.

– Vi har haft väldigt god kommunikation. När det har dykt upp något så har vi tagit upp det och löst det gemensamt, säger Tommy Hansen.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

INTEGRALEN 6 I VALLASTADEN

Nominerade till Årets Bygge 2018 - 2

Formbart hus har fått plats i Vallastaden.

Hållbarhet och flexibilitet är det som har genomsyrat Integralen 6 i Vallastaden. Material såväl som teknik syftar till att ge huset en lång livslängd och göra det möjligt för huset att utvecklas i takt med invånarnas behov.

Integralen 6 är ett massivträhus beläget strax intill Smedstabäcken som löper genom den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping. Hållbarhet och ett ekologiskt livscykelperspektivstänk är det som utmärker Integralen 6 allra mest. Och husets flexibilitet. Dess 22 lägenheter har helt obrutna våningsplan som gör att lägenheterna kan byggas om allt eftersom behoven skiftar.

– Tanken är att detta ska vara en långsiktig boendeform. Det ska vara lätt att förändra sitt boende, säger Didrik Holm på Urban Properties, en av delägarna.

Alla installationer ligger i schakt i husets gavlar samt i de hålrum som finns under golven. Det gör att de förtillverkade badrummen och köken kan placeras på olika platser i lägenheterna. Det finns inga bärande väggar som delar av huset. Även fasaden är utformad så att den går att förändra. I ytterväggarna finns fack som gör att man kan flytta runt fönster och balkongdörrar om man får andra behov. Bjälklaget hänger i träbalkar och hiss och trapphus finns vid de gemensamma entréterrasserna. Värme och tilluft kommer i speciella konvektordiken längs fasaderna.
Integralen 6 har ritats och byggts av arkitekten Staffan Schartner. Han är vad man kallar en byggande arkitekt. Under flera år jobbade han i Österrike, där arkitekten har en helt annan roll.

– I Österrike var min roll att leda projektet. Jag är van att ha ett ansvar för att hålla ihop det hela. Men strukturen ser annorlunda ut i Sverige. Det här är det första projektet som jag själv äger, säger Staffan Schartner.

Inspirationen till Integralen 6 kommer från ett långt yrkesliv som arkitekt, men också av till exempel hus som Urbana villor i Malmö.

– De är byggda i betong, men jag ville bygga i trä. Jag är intresserad av hur man får in installationer i huset utan att förstöra flexibilteten – ungefär som i kontorshus, säger Staffan Schartner.

I utformningen av Integralen 6 har konstruktionen därmed varit viktigare än arkitekturen som sådan.

– Arkitekturen är ett resultat av konstruktionen kan man säga. Visst har jag tänkt till kring vissa detaljer, till exempel om det ska vara tre eller fyra pelare i under balkongerna på utsidan och så vidare. Det betyder mycket, men i grunden är det tekniken som har styrt, säger Staffan Schartner.

Läs hela Nomi Melin Lundgrens artikel på byggindustrin.se

AUDUMBLA 8

Nominerade till Årets Bygge 2018 - 3

Lätta våningar i trä förtätar på höjden.

Två våningar i limträ byggdes uppe på det gamla kvarteret Audumbla 8 som byggdes på 1960-talet. Umeå har fått nya kontorslokaler i en stad som snabbt växer på höjden.

De två kontorsvåningarna i hjärtat av Umeå andas nytt och utsikten från den översta terrassen är storslagen. Nedanför syns plåttaken på den gamla träbebyggelsen och lite längre bort flera av de nya hotellen och kulturhuset Väven som gjort att stadens skyline har skjutit i höjden på senare år. Anders Lindgren representerar både byggherren Umehem och entreprenören AR Bygg. Han visar runt i de nya lokalerna och berättar hur företaget har kommit att satsa på flera liknande påbyggnadsprojekt i trä sedan tidigare.

– I detta projekt ville vi bygga på tre våningar men vi fick inte igenom det. Kommun och länsstyrelse tyckte att gatan bakom blev för mörk. Men byggtekniskt hade det inte varit något problem. Husen från sextiotalet är gediget byggda, de använde mer betong då så det finns marginal vad gäller lasterna. Trots att byggnaden blev två våningar högre så blev den faktiskt inte tyngre, berättar han.

Ett skäl till det var att cirka 230 ton betong bilades bort i ett första skede. Det var främst uppe på det översta bjälklaget som det fanns en del betong att göra sig av med, bland annat avslutningen på ett trapphus, två tunga fläktkammare och ett 40 centimeter tjockt bjälklag med lättbetongisolering.

– De byggde så på den tiden för att klara brandkraven. Nu går det bra med lösullsisolering istället, säger Anders Lindgren.

 

På plats på Umehems kontor fortsätter samtalet om projektet med samtliga tre ägare av företaget. Det är Hans Westin som är vd för Umehem, Anders Lindgren, som är styrelseordförande för Umehem och Ulf Sjödin som sköter ekonomin och gärna kallar sig för bokhållare istället för controller. Alla tre är även ägare av entreprenörsfirman AR Bygg som utför alla jobb när Umehem ska bygga. Inom AR Bygg har Anders Lindgren fungerat som platschef för Audumbla 8. Eftersom han även har kranbehörighet så har han själv varit med och monterat i vissa moment i projektet.

– Vi kände varandra men jobbade på skilda håll fram till 2006. Då beslutade vi oss för att starta eget tillsammans, berättar de tre herrarna.

Hans Westin berättar vidare om att de idag har 250 lägenheter i Umeå och Örnsköldsvik och 36 000 kvadratmeter kontorslokaler i Umeå.

– Vår affärsidé är att bygga, äga och förvalta i egen regi, säger han.

Läs hela Johanna Åfreds artikel på byggindustrin.se

 

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?