6 nov. 2018 | Aeroventic
4.0
Ny Danfoss lösning ger ännu mer effektiv CO2 kylning i alla typer av klimat

danfoss.dk

Med den nya lösningen CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) från Danfoss utökas portföljen med lösningar för CO2 kylning för tillämpningar inom livsmedelshandeln. I CALM ingår nya Liquid Ejector i kombination med den innovativa kylmöbelstyrningsalgoritmen – Adaptive Liquid Control (ALC), vilket säkerställer optimal vätskehantering. I och med att Danfoss CO2-portfölj nu har utökats med CALM kan man erbjuda lösningar för alla systemtyper, butiksstorlekar och klimat.

Den nya lösningen CO2 Adaptive Liquid Management (CALM) gör det möjligt att utnyttja förångarens yta till fullo i kyldiskar och kylrum, vilket innebär ökad energibesparing med CO2-kylning i alla slags butiker. CALM är en heltäckande lösning: utöver smart maskin- och kylmöbelstyrning och en systemhanterare innefattar den även två banbrytande Danfoss-innovationer: Liquid Ejector och kylmöbelstyrningsalgoritmen Adaptive Liquid Control.

Nya Liquid Ejector kompletterar Danfoss Multi Ejector SolutionTM-portföljen

Med CALM introducerar Danfoss den nya Liquid Ejector, en vätskeejektor som kan optimera och förbättra alla transkritiska CO2-boostersystem eller system med parallell kompression för kylning. Precis som Danfoss befintliga ejektorer drivs Liquid Ejector med expansionsenergi från gaskylaren, men använder den för att avlägsna vätska från sugsidan. Eftersom den kräver så lite energi är Liquid Ejector effektiv i alla omgivningstemperaturer och erbjuder en verkligt global optimiseringslösning för alla klimat.
– Nya Liquid Ejector är ett tillskott som stärker Danfoss ejektorportfölj, säger Danfoss Product Manager Przemyslaw Kalinski. Vi kan nu erbjuda en ejektorlösning för alla klimat, CO2-systemtyper och systemstorlekar. Kort sagt: en effektiv CO2-kylningslösning för alla.

Algoritm för adaptiv vätskekontroll optimerar förångarstyrning

Eftersom Liquid Ejector skyddar kompressorer genom att avlägsna vätska från sugsidan kan den nya kylmöbelstyrningsalgoritmen Adaptive Liquid Control (ALC) öka förångarens verkningsgrad på ett säkert sätt genom att spruta in en större mängd köldmedium och därigenom öka förångningstemperaturen och reglera överhettningen så att den blir nära noll. Som ett resultat av detta optimeras förångarens prestanda, sugtrycket ökar och kompressorerna förbrukar mindre energi.

– En adaptiv Minimum Stable Superheat-algoritm är den mest effektiva och stabila lösningen för insprutningsreglering med torr expansion, medan Adaptive Liquid Control är den mest effektiva och stabila algoritmen för vätskereglering, exempelvis i transkritiska CO2-system, säger Danfoss Product Manager Ejnar Luckmann.

CALM erbjuder betydande energibesparingar och kostnadsminskningar

När förångningstemperaturen ökas blir det möjligt att spara betydande mängder energi, eftersom det ökade sugtrycket innebär minskad belastning på kompressorerna. Faktum är att Adaptive Liquid Control-algoritmen vanligtvis ger en 5 % högre energibesparing jämfört med Minimum Stable Superheat-lösningar och en dubbelt så hög energibesparing jämfört med lösningar med fast överhettning.

CALM-lösningen innebär dessutom minskade självkostnadsinvesteringar. Till exempel räcker det med en mindre vätskeavskiljare för att hantera den begränsade mängden vätska i sugledningen. Dessutom minskar behovet av kompressorkapacitet vilket ger möjlighet att installera mindre eller färre kompressorer.

”We Love CO2”: Danfoss strävar efter att övergången till nya köldmedier ska bli verklighet

I och med att lagstiftningen kring köldmedier blir allt hårdare, och konsekvenserna av klimatförändringen blir alltmer tydliga, blir övergången till klimatvänliga köldmedier en högprioriterad fråga. Tusentals CO2-kylningsinstallationer är ett bevis på att Danfoss komponenter kan hjälpa kunder att genomföra den här övergången och samtidigt spara energi, utan att vare sig livsmedelssäkerheten eller tillförlitligheten äventyras. Med CALM-lösningen kan Danfoss nu erbjuda ett ännu större utbud av CO2-lösningar för alla klimatzoner och butiksstorlekar, så att verksamheter världen över kan få hjälp med övergången till nya köldmedier.

– De här fördelarna är nu tillgängliga för slutanvändare över hela världen och är ett enormt steg framåt i utvecklingen av lösningar som gynnar klimatet. Vi är stolta över vårt budskap ”We love CO2” och hoppas att beslutsfattarna inom livsmedelsindustrin ska ansluta sig till oss i arbetet med att genomföra övergången till nya köldmedier, säger Anja-Sofie Meiner Jensen, Project Launch Manager.
  

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?