28 juni 2017 | Aeroventic
4.0
Resultatet av miljöhälsorapporten 2017 är oroväckande

Hela 20 procent av invånarna i dagens Sverige anger att de har hälsoproblem som beror på inomhusmiljön. Astma, allergi, huvudvärk, trötthet och hosta är några av de symptom som anges. Samma rapport pekar även på att de som vistas i skolor och lokaler med höga luftflöden har lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsprestation och minskade luftvägsbesvär. Många av besvären kan elimineras men för att göra det krävs det att alla tar sitt ansvar och att staten, kommunerna och byggnadsägarna budgeterar för en bättre inomhusmiljö.

I dagarna har Folkhälsomyndigheten kommit ut med sin miljöhälsorapport. Rapporten är en samanställning av olika miljöfaktorers betydelse för hälsan och beskriver aktuellt kunskapsläge. Ett kapitel i rapporten är tillägnat inomhusmiljön och här går det att läsa att hela tjugo procent, vilket motsvarar 1,4 miljoner människor, i dagens Sverige anger att de har hälsoproblem som beror på inomhusmiljön.

- Rapporten bekräftar precis det som vår rådgivningsverksamhet talar om. Många av de hälsoproblem som rapporteras är besvär som kan elimineras med en rätt dimensionerad och rätt underhållen ventilationslösning. Här måste bland annat staten, kommunerna och byggnadsägarna ta sitt ansvar och budgetera för åtgärder av detta. Dessutom behöver den offentliga upphandlingen ses över och gå från transaktionsbaserade till värdeskapande avtal. Entreprenörer och beställare bör samverka för att uppnå högsta värde inklusive inomhusmiljön och inte enbart lägsta kostnad. Barn och vuxna ska inte behöva betala för dåliga inomhusmiljöer med sin hälsa när det faktiskt finns lösningar, kommenterar Göran Krawe, VD på Gunnar Karlsen.

Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting, men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Rapporten kan användas som ett underlag i planeringen av den kommunala tillsynen enligt miljöbalken, men också vid beslut om åtgärder och prioriteringar för att förebygga ohälsa och uppnå en jämlik hälsa, samt i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen, det övergripande folkhälsomålet och de globala hållbarhetsmålen.

Miljöhälsorapporten 2017 i sin helhet (Kapitel 4 Inomhusmiljön börjar på sidan 84):

Energi och miljön berör oss alla

Vår rådgivningsverksamhet

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Krawe, VD, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 8 764 98 22  |  goran.krawe@gk.se

Therese Pettersson, Marknads- och kommunikationsansvarig, Gunnar Karlsen Sverige AB
+46 70 280 36 37  |    therese.pettersson@gk.se

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?