2 nov. 2017 | Aeroventic
4.5
Samråd om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett vindkraftsprojekt i Nordnorge inleds

Norge har underrättat Finland om att ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB-förfarande) av ett vindkraftsprojekt och tillhörande kraftledning kommer att inledas i Nordnorge. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om Finlands deltagande i MKB-förfarandet och om innehållet i programmet för miljökonsekvensbedömning till de delar skadliga konsekvenser kan sträcka sig till Finland. Miljöministeriet ordnar ett samrådsmöte i frågan den 8 november kl. 18 i fullmäktigesalen i kommunhuset i Utsjoki.

Grenselandet AS planerar vindkraftsprojektet i ett fjällområde i kommunerna Lebesby och Tana i Finnmark fylke. Vindkraftsområdet är ca 78 kvadratkilometer stort. Den planerade effekten av projektet uppgår till maximalt 800 megawatt. Det rör sig om 100–267 enskilda anläggningar. Effekten hos en anläggning är enligt planerna 3–8 megawatt.

Vindkraftverket ska kopplas till nätet i Norge eller Finland.  I planerna har det angetts två alternativa ställen där kraftledningen kan korsa den finska gränsen, Roavvegieddi och Levajoki i Utsjoki kommun. På den finska sidan har planeringen inte ännu påbörjats. Grenselandets samarbetspartner i Finland är St1. 

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).  Miljöministeriet är i Finland den behöriga myndighet som avses i konventionen.

Utlåtanden och åsikter kan sändas till miljöministeriet fram till den 8 december 2017. 

Handlingarna finns framlagda den 1 november–8 december 2017 på kommunhuset i Utsjoki, Luossatie 1a och på utlåtande.fi-webbtjänst:

Mer information:

Tillämpningen av Esbokonventionen: Seija Rantakallio, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 246, eller Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 16001, e-post fornamn.efternamn@ym.fi

Projektansvarig: Harald Dirdal, Grenselandet AS, fornamn.efternamn@havgul.no

MKB-förfarandet i Norge: Mari Lise Sjong, överinspektör, Miljødirektoratet, tfn +47 470 24 543, fornamn.efternamn@miljodir.no

Tillståndsförfarandet i Norge: Konsesjonssak. Davvi vindkraftverk (Norges vassdrags- og energidirektorat). Sidor på norska och på samiska)

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?