19 jan. 2018 | Aeroventic
5.0
Vexves produkter garanterar att ventilerna fungerar driftsäkert i underjordiska fjärrvärmenätverk

Vexve

A2A Group valde Vexves ventiler och lösningar för hydraulisk styrning i det nya ringnätet i stadsdelen San Siro i Milano. Produkterna som Vexves återförsäljare Sfera Energy Solutions levererat kommer att säkerställa ventilernas driftsäkerhet i det underjordiska fjärrvärmenätverket.

Fjärrvärmesystemet i Italiens näst största stad Milano har utvecklats ända sedan 90-talet. I dag står fjärrvärme redan för uppvärmningen av över 3 000 byggnader, inklusive många av stadens historiska sevärdheter. Totalt värms över 200 000 bostäder i Milanos metropolområde upp med fjärrvärme. A2A Group, som ansvarar för fjärrvärmenätverket, har de senaste åren fokuserat på utveckling av nätverket och på att binda samman olika stadsregioners befintliga nätverk.

Två sådana nätverk förenades med hjälp av det nya ringnätet i stadsdelen San Siro. Det nya ringnätet, som förenar de underjordiska nätverken DN 400 och DN 500, passerar berömda Stadio Giuseppe Meazza. Stadion, som vanligtvis kallas San Siro, är en av de största i Europa.

“Här ligger ventilerna djupt under marken, varför A2A Group hellre ville använda styrdon än manuella växlar. Av säkerhetsskäl var inte heller ett elektriskt styrdon en lämplig lösning i detta projekt”, berättar försäljningschef Alberto Riva vid Sfera Energy Solutions. Sfera Energy Solutions har varit Vexves återförsäljare och samarbetspartner i Italien redan i nästan tio år.

För projektet valdes till slut Vexves förisolerade DN 400-vridspjällsventiler och DN 500-stålkulventiler samt hydrauliska styrdon från Hydrox och HCU-styrenheter. I samband med den första leveransen höll även Vexve och Sfera en gemensam utbildning för A2A Group.

Vexves produkter garanterar att ventilerna fungerar driftsäkert i underjordiska fjärrvärmenätverk - 1

Bild: Uppe till vänster Vexves ventiler utrustade med Hydrox hydrauliska styrdon före monteringen. Sfera Energy Solutions och Vexves fältteam erbjöd tekniskt stöd i samband med monteringen.

De förisolerade ventilerna monterades på två meters djup utan separat kammare runt ventilelementen. För eventuell service på Hydrox-styrdonen byggdes dock en servicekammare runt dem.

De hydrauliska styrdonens styrenheter monterades en meter under gatunivån i en separat kammare, där det finns tillräckligt med utrymme också för en mekaniker. Det för projektet valda styrskåpet HCU Remote kan styras manuellt men också anslutas till en fjärrstyrningscentral, varifrån ventilerna kan styras tillsammans med befintliga elektriska styrdon.

Vexves produkter garanterar att ventilerna fungerar driftsäkert i underjordiska fjärrvärmenätverk - 2

Bild: Till vänster ett Hydrox-styrdon monterat inne i en servicekammare. Till höger, HCU-styrenheternas betongkammare. 

Huvudarbetet i San Siros ringnät slutfördes framgångsrikt i slutet av 2017. Vexves lösningar för hydraulisk styrning kommer att betjäna det nya ringnätet länge och garantera ventilernas driftsäkra funktion.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?