7 sep. | Aeroventic
4.0
AirMaster: Varför decentral ventilation

airmaster.se

Låg energiförbrukning, differentierande driftstider, enkel anpassning för individuella behov och möjlighet för etappvis installering är några av svaren på varför det är en god ide att välja decentral ventilation i stället för central.

Man behöver inte heller att gå på kompromiss med styrningen – den kan man hantera centralt. Installeringen bjuder också på många möjligheter, anläggningen kan installeras synligt, helt eller delvist integrerad.

Anläggningen kräver ingen extra plats i ett teknikrum, och det är inte behov för kanaler. Gäller det en ombyggning så kan den delas upp i mindre etapper, en våning eller några rum åt gången. Man slipper för att tömma hela byggningen under projektet.

Den decentrala anläggningen hänger i den brandcell som den används i, och anläggningarna är inte ihopkopplade med varandra så det är inga utgifter till brand- och röksäkri

ng. Eller till rengöring av kanaler.

Energiförbruket för en Airmaster är extremt låg. Anläggningarna kan styras efter behovet i varje enkelt rum. Om det bara är ett rum som används i slutet på eftermiddagen så kan anläggningarna i de andra rummen stängas av. Man kan styra anläggningarnas start och stopp med t.ex. veckoschema, CO2-givare eller närvarogivare.

Med hjälp av Airmasters online kalkylatorer kan du göra beräkningar av ditt ventilationsbehov och energiförbruk.

 1. ”Beräkna ventilationsbehov” hjälper dig med att välja den Airmaster anläggning som vi rekommenderar utifrån dina krav och rummets användning
 2. ”Beräkna energiförbrük” talar om för dig vilket energiförbruk den valda anläggningen har med den användning och den önskade temperatur du har uppgett 

Hur får du den decentrala anläggningen till att passa in i rummet?

Det är flera alternativ.

AirMaster: Varför decentral ventilation - 1

De vägghängda ventilationsanläggningarna är konstruerade så att ha tilluften kommer ut direkt under taket, och därmed utnyttjas Coanda effekten för en optimal blandning av luftflödet i rummet. Anläggningarna kan integreras upp till 2/3 i taket som visst på bilden, eller installeras helt under taket.AirMaster: Varför decentral ventilation - 2

Man kan också integrera Airmaster anläggningen över ett ventilationstak och låta tilluften komma in ovanför taket. Luften strömmar ner genom ventilationstaket och fördelas i rummet. Anläggningen monteras så att serviceluckan till anläggningen är tillgänglig. En integrerad lösning av den här typen, kräver lite extra med att transportera frånluften ut ur rummet till anläggningen via utsugningskanaler.Golvstående modeller kan integreras i rummet som t.ex. rumsavdelare eller med en funktion som tavla. AM 1200 kan fås med olika paneler; tavla, white board, spegel eller grafik. En AM 900 kan t.ex. byggas in i en nisch eller bakom en vägg eller dörrbeklädnad med lufthål.

Vad är aeroventic?
 • Vad är aeroventic?

  Aeroventic är en internationell lösning för HVACR industri. Den skapar möjlighet för både tillverkare och distributörer att visa upp deras verksamhet och produkter över hela världen. Ett system som har global räckvidd.

 • Företagsprofil

  Utveckla företagsvärde och presentera dina konkurrensfördelar.

  Visa upp dina kataloger, datorprogram och all information du anser är viktig.

 • Virtuell produkt showroom

  Det är en utmärkt plats att presentera alla dina produkter på ett ställe. Varje produkt har en "Lägg till i offerten" knapp för kundens bekvämlighet. Kunden skickar en förfrågan direkt till dig.

 • News & kanalinformation

  I princip, ör aeroventic en online mässa där du presenterar ditt företag och produkter, visar upp kataloger, knyter kontakter och utvecklar din verksamhet.

Vad du får av oss?
Partners
Vad du får av oss?